fbpx

Tule Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja assistendi täiendkoolitusele, koos juhendatud praktika ja esmaabi koolitusega (136 h) ning oskad arendad laste rütmikat, kõnet ja kasutad sobivaid suhtlemise tehnikaid. Lisaks läbi viia loovaid käelisi tegevusi ja mänge lastele. Koolituse raames läbid kontaktõppes juhendatud praktika (80 h) ja esmaabiandja koolituse (16 h).

Aeg: 18.02–06.05.2023

Sihtgrupp on: lasteaiaõpetaja assistendid ja õpetajaabid, lapsehoidjad ning lapsevanemad.

Koolituse läbinud õppija:

 • Kasutab rütmikat ja muusikat lapse arengu toetamisel.
 • Suhtleb lapsega tema keele ja kõne arengut toetaval viisil ning märkab keele- ja kõnehäireid.
 • Arendab ja toetab lapse loovust ning käelisi tegevusi.
 • Valmistab ette eri liiki mänge ja juhendab nende elluviimist.
 • Kujundab väärtusi isikliku eeskujuga ning arendab lapsega suhtlemist läbi ühistegevuste ja mängude.
 • Toetab lapse tervise edendamist ning annab vajaduse korral esmaabi;
 • Hindab oma arenguvajadusi lapsehoidjana ja lasteaiaõpetaja assistendina, lähtudes lapsehoidja 5. taseme kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidest.

Koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides) on 136 tundi.

Õppekava: Lapsehoidja täiendkoolitus, koos juhendatud praktika ja esmaabi koolitusega 136 h. Koolitaja OÜ

Veebiõppe päevad laupäeviti:

 • 18.02 Rütmika tähtsus lapse arengus (8 h). Margit Sarri
 • 11.03 Lapse kõne areng (8 h). Kaia Karlep
 • 01.04 Loov meisterdamine lastega (8 h). Janne Liidik
 • 29.04 Mängud lastega (8 h). Janne Liidik
 • 06.05 Suhtlemine lastega (8 h). Maarika Veigel

Tööpraktika (80h) ja esmaabi koolitus (16h) toimuvad kontaktõppes, õppija kodukohas.

Koolitajate tutvustused asuvad siin.

Asukoht: Veebikeskkond Zoom ja õppija kodukohas kontaktõppes.

Kursuse hind: 1615,00 eurot (koos käibemaksuga).

Koolituse hind sisaldab digitaalseid õppematerjale.
Kõigile loova meisterdamise õppepäeval osalejatele saadetakse käsitöö materjalid postiga.

Koolituse eest tasumine toimub e-arve alusel enne koolituse algust. Koolitusele registreerunuks loetakse õppijad, kes on maksnud õppetasu. Koolitaja OÜ koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitaja OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tunnistus ja tõend: Koolituse õpiväljundid on tõendatud ja lõpetajale väljastatakse tunnistus, kui ta on osalenud kõikides auditoorsetes tundides ning läbinud hindamise. Kui õppe lõpetamise tingimused on täitmata, väljastatakse õppetöös osalejale läbitud teemade osas tõend.

Küsi lisa ja registreeru: Anneli Pärna tel 528 3358 või anneli@koolitaja.com.

Tunnuspildi foto: Marilin Leenurm