fbpx

Kui soovid abivajaja eest teadlikumalt hoolitseda, osale 12.03-17.09.2024 hooldustöötaja koolitusel! ENAMUS TUNDE VEEBIÕPPES!
Õpe toimub veebikeskkonnas Zoom, kontaktõppes sinu kodukohas (praktika) ja Tallinnas (16 tundi).

Koolitaja OÜ 212-tunnise Hooldustöötaja koolituse eesmärk:
Koolituse tulemusena on õppijal vajalikud teadmised ja oskused, et toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Õppija lähtub oma erialases töös hooldustöötaja 3. taseme kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidest.

Õpiväljundid. Koolituse läbinud õppija:
1. planeerib ja teeb hooldustegevusi, lähtudes abivajajast, tema seisundist ning hooldusplaanist;
2. selgitab abivajajale hügieenireegleid ja toiduhügieeni põhimõtteid ning järgib neid oma töös;
3. juhendab ja toetab abivajajat tema seksuaalkäitumises;
4. määrab abivajaja tervisliku seisundi, kontrollides tervisenäitajaid ja abistab õde õendustoimingute teostamisel;
5. annab abivajajale esmaabi ja vajadusel kutsub abi;
6. hooldab surijat ning toetab ja juhendab lähedasi surija hooldusel;
7. korraldab abivajajale turvalise keskkonna, teeb majapidamis- ja korrastustöid, kasutades isikukaitsevahendeid ja ergonoomilised töövõtted, kaasates võimalusel abivajajat;
8. järgib töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid.
9. kasutab töös abivajaja (sh dementsussündroomiga inimestega) ja tema lähedastega erinevaid suhtlemisvorme ja -tasandeid, toetades sotsiaalse võrgustiku aktiveerimist;
10. märkab oma tööalaseid arenguvajadusi ja vastutab oma tegude eest. Järgib oma töös inimõigusi, hoolekande eetilisi põhimõtteid ja teab valdkonnaga seotud õigusakte.

Sihtgrupp on sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas hooldustöötajana töötavad või tööd alustavad inimesed.

Koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides) on 212 tundi, millest 192 tundi on auditoorset tööd (sh 80 tundi on juhendatud praktikat) ja 20 tundi iseseisvat tööd. Koolituse kogumaht sisaldab 16 tunnist esmaabiandja väljaõpet.

Koolitaja OÜ põhikoolitaja Anne-Ly Reede (fotol) on üle 15 aasta juhtinud hoolekandeasutusi ning osalenud tervise- ja hooldusteenuste arendamisel mitmetes nõukogudes. Tegevpraktikuna peab ta oluliseks, et hooldustöötajad on ettevalmistusega ja tõdeb, et koolitus annab teadmistele ja oskustele lisaks võimaluse tõsta kvalifikatsiooni ja arendada tööks vajalikke isikuomadusi. “Hooldustöötaja amet on enam väärtustamist väärt! Inimesed on usaldanud oma lähedased meie kätesse. Oleme abivajaja jaoks esimesed märkajad, ” lisab Anne-Ly Reede.

 

Lisaks koolitavad Hanna-Stiina Heinmets, Kaisa Högren, Ülle Kaasik, Katrin Nugis, Anneli Pärna, Triin Rõõmusoks, Madli Tiigirand, Piret Purdelo-Tomingas.

Koolitajate tutvustused asuvad siin.

Tutvu õppekavaga: Hooldustöötaja õppekava 212 h, Koolitaja OÜ

Koolitus toimub kahel kuni kolmel tööpäeval nädalas.

Õppe toimumise koht:
Erialatunnid (108 h) ja üks esmaabi päev (8 h) on veebikeskkonnas Zoom.
Üks erialane õppepäev (8 h) on Teresa Abivahendikeskuses, Tallinnas.
Üks esmaabi praktiline koolituspäev (8 h) on Väike-Paala 1, Tallinnas.
Tööpraktika (80 h) on õppija valitud asutuses.

Hind: 1360,00 € + km (koos käibemaksuga 1632,00 €)
Koolituse hind sisaldab osalemist koolitusel, koos koolitusmaterjalidega e-õppekeskkonnas. Lisaks juhendatud praktikat ja esmaabiandja väljaõppe kursust.
Koolituse eest tasumine toimub e-arve alusel enne koolituse algust. Koolitusele registreerunuks loetakse õppijad, kes on maksnud õppetasu. Õppetöö eest saab tasuda osade kaupa. Koolitaja OÜ koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitaja OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tunnistus ja tõend: Koolituse õpiväljundid on tõendatud ja lõpetajale väljastatakse tunnistus, kui ta on osalenud auditoorses õppes vähemalt 80% ulatuses, läbinud esmaabi koolituse ja juhendatud praktika. Kui õppe lõpetamise tingimused on täitmata, väljastatakse õppetöös osalejale läbitud teemade osas tõend.

Hooldustöötaja kutsete taotlemise kohta saab lugeda siit.

Küsi lisa ja registreeru: Anneli Pärna tel 528 3358 või anneli@koolitaja.com.

Tunnuspilt: megapixl.com