Oled oodatud koolitusele “Mina kui õppija”, kus vaatad endasse ja avastad võimalusi, kuidas oma elu veelgi paremaks muuta, kui seni.
Aeg: 7., 28., märts ja 4., 18., 25. aprill kella 9.30-16.00
Koht: Rapla Rahvakooli õppeklassis, Hariduse 3, Rapla

Koolitajad: Anneli Pärna ja Janne Liidik, Koolitaja OÜ.

Sihtrühm: Madalama haridusega töötavad või töötud erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid.

Osalemine tasuta (olemas õppevahandid ja -materjalid).

Koolituse läbimisel väljastatakse osalejatele tunnistus, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 75 %. õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Või kui õppija osales õppetööl osaliselt, väljastatakse tõend vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Registreerimine ja info:
anneli@koolitaja.com, tel 528 3358.

Koolitus viiakse läbi projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“ (nr 2014-2020.1.06.16-0062) raames.
Projekti juhtpartner: Alu Rahvaõpistu.
Koostööpartnerid: Ridiradiralla OÜ ja Koolitaja OÜ.