fbpx

Kui armastad teisi toetada, võib sellest saada sinu põhitöö. Tule tugiisiku koolitusele 8.10.2024–18.02.2025. ERIALATUNNID VEEBIÕPPES!
Õpe toimub veebikeskkonnas Zoom (erialatunnid), kontaktõppes sinu kodukohas (praktika) ja 8 tundi esmaabiandja koolitus Tallinnas.

Koolitaja OÜ 262-tunnisel Tugiisiku koolitusel omandad teadmisi ja oskusi, mis on vastavuses „Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti“, tase 4 kutsestandardi kompetentsidele ja kompetentsipõhistele tegevusnäitajatele. Lisaks läbid 80-tunnise juhendatud tööpraktika, mis õpitut kinnistada aitab.

Koolituse läbinud õppija:

  • Mõistab tugiisiku teenuse olemust ja järgib eetika põhimõtteid ja seadusandlust.
  • Toetab kliendi sotsiaalsete oskuste arengut ja tegevusvõimet.
  • Oskab klienti abistada jõustamise, juhendamise ja motiveerimise kaudu.
  • Toetab klienti õpi- ja/või tööharjumuste kujundamisel.
  • Kasutab erinevaid suhtlemisvorme ja – tasandeid.
  • Tuleb toime kliendi tervisedendusega, oskab vajadusel anda esmaabi.
  • Analüüsib oma kutseoskusi ja arenguvajadusi. 

Sihtgrupp on inimesed, kes soovivad pakkuda tugiisikuteenust intellektihäire ja vaimse tervise probleemidega või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras või  sõltuvushäirega täiskasvanutele ning abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lastele ja peredele.

Koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides) on 262 tundi, millest 244 tundi on auditoorset tööd (sh 80 tundi on juhendatud praktikat) ja 18 tundi iseseisvat tööd. Koolituse kogumaht sisaldab 16 tunnist esmaabiandja väljaõpet.

 

Kursuse põhikoolitaja Janne Liidik (fotol) on üle 25-aasta Ridiradiralla OÜs koordineerinud lapsehoidjate ja tugiisikute võrgustikku. Janne on juhtinud Sotsiaalkindlustusameti ja KOV hankeid puuetega lastele tugiteenuste pakkumisel.

 

Tutvu õppekavaga: Tugiisik õppekava 262 h Koolitaja OÜ

Koolitus toimub kahel kuni kolmel tööpäeval nädalas.

Õppe toimumise koht:
Erialatunnid (148 h) ja üks esmaabi päev (8 h) on e-õppekeskkond Zoom.
Üks esmaabi praktiline koolituspäev (8 h) on klassiõppes Tallinnas.
Tööpraktika (80h) on õppija kodukohas töökeskkonnas.

Tööpraktika (80h) ja esmaabi koolitus (16h) toimuvad kontaktõppes, õppija kodukohas.

Koolitajate tutvustused asuvad siin.

Hind: 1728,30 eurot + km (koos käibemaksuga 2108,53 eurot)
Koolituse hind sisaldab osalemist koolitusel, koos koolitusmaterjalidega e-õppekeskkonnas. Lisaks juhendatud praktikat ja esmaabiandja väljaõppe kursust.
Koolituse eest tasumine toimub e-arve alusel enne koolituse algust. Koolitusele registreerunuks loetakse õppijad, kes on maksnud õppetasu. Õppetöö eest saab tasuda osade kaupa. Koolitaja OÜ koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitaja OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tunnistus ja tõend: Koolituse õpiväljundid on tõendatud ja lõpetajale väljastatakse tunnistus, kui ta on osalenud auditoorses õppes vähemalt 80% ulatuses, läbinud esmaabi koolituse ja juhendatud praktika. Kui õppe lõpetamise tingimused on täitmata, väljastatakse õppetöös osalejale läbitud teemade osas tõend.

Tugiisiku kutsete taotlemise kohta saab lugeda siit.

Küsi lisa ja registreeru: Anneli Pärna tel 528 3358 või anneli@koolitaja.com.

Tunnuspilt: freepik.com