Isikuandmete kaitse Koolitaja OÜ-s

Andmete kogumisel, töötlemisel ja säilitamisel lähtutakse Koolitaja OÜs isikuandmete kaitse seadusest.

 1. Andmete kogumine
 • Koolitusele registreerimisel avaldab osaleja korraldajale oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi, telefoninumbrit ning e-posti aadressi ja elukoha valla täpsusega.
 • Koolituse eest tasumiseks esitab maksja arve andmed: Era- või juriidilise isiku nimi, isikukood või registrikood, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber.
 1. Andmete töötlemine
 • Koolitusel osaleja e-posti aadress lisatakse Koolitaja OÜ andmebaasi ning uudiskirja saajate nimekirja. Uudiskirja saajal on õigus kirjasaajate nimistust alati loobuda.
 • Kolmandate osapooltega jagatakse isikuandmeid üksnes koolituse eesmärkide täitmiseks vajalikul määral, näiteks andmete jagamine koolitajatega, et võimaldada personaalsetele vajadustele vastavat koolituse ülesehitust.
 • Koolitaja OÜ vastutab kolmandatele osapooltele andmete jagamise korral andmete eesmärgipärase kasutamise eest.
 1. Andmete säilitamine
 • Andmeid säilitatakse privaatses elektroonilises infosüsteemis.
 • Andmeid säilitatakse koolitusest lähtuvate eesmärkide täitmiseni.
 1. Osapoolte õigused ja vastutus 

4.1 Koolitaja OÜ võib kasutada koolitustel tehtud fotosid ja videosalvestisi www.koolitaja.com kodulehel ja sotsiaalmeedia kontodel, koolituste tutvustamisel meedias.
4.2 Koolitusel osalejal on õigus fotodele ja salvestustele jäämisest keelduda, teavitades sellest Koolitaja OÜ koolituse või andmekaitse kontaktisikut kirjalikult.
4.3 Koolitaja OÜ-l on õigus töödelda koolitusel osalejate ja koolituse tellijate andmeid isikuandmekaitse seaduses määratletud eesmärkidel.
4.4 Koolitusel osalejal ja koolituse tellijal on õigus Koolitaja OÜ-lt küsida täpsustusi isikuandmete kaitse kohta.
4.5 Koolitaja OÜ vastutab koolitusel osalejate ja koolituse tellijate andmete kaitsmise ja eesmärgipärase kasutamise eest.
4.6 Koolitusel osaleja ja koolituse tellija vastutab esitatud andmete korrektsuse eest.
4.7 Koolitaja OÜ-l on õigus igal ajal ja ühepoolselt isikuandmete kaitse tingimusi muuta. Kehtivad tingimused on alati kajastatud Koolitaja OÜ kodulehel ja vastavad seadustele.

Koolitaja OÜ poolt kogutavate isikuandmete töötlemise eesmärk on Täiskasvanute koolituse seaduse poolt toodud nõuete täitmine.

Isikuandmete kaitse eest vastutab:
Anneli Pärna, tel 528 3358, anneli@koolitaja.com.