fbpx

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete kaitse Koolitaja OÜ-s

Andmete kogumisel, töötlemisel ja säilitamisel lähtutakse Koolitaja OÜs isikuandmete kaitse seadusest.

1. Andmete kogumine

2. Andmete töötlemine

3. Andmete säilitamine

4. Osapoolte õigused ja vastutus 

4.1 Koolitaja OÜ võib kasutada koolitustel tehtud fotosid ja videosalvestisi www.koolitaja.com kodulehel ja sotsiaalmeedia kontodel, koolituste tutvustamisel meedias.
4.2 Koolitusel osalejal on õigus fotodele ja salvestustele jäämisest keelduda, teavitades sellest Koolitaja OÜ koolituse või andmekaitse kontaktisikut kirjalikult.
4.3 Koolitaja OÜ-l on õigus töödelda koolitusel osalejate ja koolituse tellijate andmeid isikuandmekaitse seaduses määratletud eesmärkidel.
4.4 Koolitusel osalejal ja koolituse tellijal on õigus Koolitaja OÜ-lt küsida täpsustusi isikuandmete kaitse kohta.
4.5 Koolitaja OÜ vastutab koolitusel osalejate ja koolituse tellijate andmete kaitsmise ja eesmärgipärase kasutamise eest.
4.6 Koolitusel osaleja ja koolituse tellija vastutab esitatud andmete korrektsuse eest.
4.7 Koolitaja OÜ-l on õigus igal ajal ja ühepoolselt isikuandmete kaitse tingimusi muuta. Kehtivad tingimused on alati kajastatud Koolitaja OÜ kodulehel ja vastavad seadustele.

Koolitaja OÜ poolt kogutavate isikuandmete töötlemise eesmärk on Täiskasvanute koolituse seaduse poolt toodud nõuete täitmine.

Isikuandmete kaitse eest vastutab:
Anneli Pärna, tel 528 3358, anneli@koolitaja.com.