Arvutiõpe algajatele/Tasuta

Arvutiõppe koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad algteadmisi interneti- ja e-posti kasutamist, lihtsamate programmide (MS Wordis ja MS Excelis) dokumentide koostamisest, e-posti teel suhtlemisest ja sotsiaalmeediast (Facebook). Koolitus toimub esmaspäeviti ja kolmapäeviti,

Õpimotivatsioon/ Tasuta

Motivatsiooni koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad omandada oskuse püstitada isiklikke õpieesmärke ja nendest kinni pidada, planeerida aega, ennast analüüsida ja sõnaliselt väljendada. Osaleja on teadlik enese õpioskustest ja suudab leida erinevaid