Janne Liidik on Ridiradiralla OÜ juhatuse liige ja SKA  hankepartner puuetega lastele tugiteenuste pakkumisel. Ta on ka Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ ja Rapla Rahvakooli asutajaliige ning aastasid aidanud Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu tegevust juhtida. Janne on täiskasvanud koolitajana tegutsenud 13 aastat ning korraldanud Raplamaal rohkesti perepäevi ja muid sündmusi. Ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja eriala ja omab lapsehoidja 4 kutsekvalifikatsiooni ning läbis 2018. aastal Eesti Vabaharidus Liidu korraldatud 120-tunnise täiskasvanute koolitajate kursuse. 

 

Anneli Pärna on 20-aastat koolitusi korraldanud, sh 8.a. olnud RAEK-is MTÜ nõustaja. Hetkel tegutseb ta Rapla Rahvakooli ja Koolitaja OÜ juhatajana ning juhib Raplamaa Tre Raadio hommikusaateid. Ta on Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ asutaja ja Raplamaa Ettevõtjate Ühingu projektijuht.  Kirg koolitusmaailma suhtes viis Anneli Tallinna Ülikooli andragoogikat, ehk täiskasvanupedagoogikat õppima. Koolitusprojektide korraldamisel on abiks Tallinna Kergetööstustehnikumis omandatud juhiabi eriala ning EKA konsultantide arenguprogrammi ja Marektingi Intituudi turunduse- ja müügiprogrammide läbimine.  

 

Chanet Siret Simonen on koolitaja ja coach, kes aitab inimesi igapäevaste väljakutsete juures. Ta on olnud ettevõtluses ligi 10.aastat ning elanud Rootsis, Inglismaal ja viimased aastat Soomes. Chanet on Tallinna Ülikooli andragoogika üliõpilane ning õppinud EBS-is rahvusvahelist ettevõtlust ja turundust. Alates 2015.aastast on tal lahenduskeskse coach’i kvalifikatsioon. Chanetist täpsemalt saab lugeda Chanet Coaching kodulehelt

 

 

Peeter Linnamäe on arvutiõpetaja, kelle rahulikud selgitused aitavad nii algajaid kui edasijõudnuid. Ta on läbi viinud erinevatele sihtgruppidele suunatud IT alaseid koolitusi juba üle 20 aasta. Hariduselt on Peeter TPedI matemaatika ja füüsika õpetaja ning omandanud Tallinna Pedagoogikaülikooli Täiendõppekeskuses andragoogika erialal täiskasvanute koolitaja kutse. Peeter on Alu Rahvaõpistu Seltsi asutajaliige ja 2006.aastast Rapla Täiskasvanute Gümnnaasiumi infojuht ja arvutiõpetaja. 

 

Ülle Kivisild on üle 10.aasta olnud sotsiaaltöö valdkonna kutseõpetaja Pärnumaa Kutsehariduskeskus ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Ta omab Tartu Ülikooli õendusteaduse magistrikraadi ning on varasemalt läbinud ka Tallinna Meditsiinikoolis sama eriala. Ülle on töötanud õendusvaldkonnas nii Tallinna, Pärnu kui ka Vändra  haiglates. Tema koolitajakogemus ja kogu elu kestnud töökogemus meditsiinivaldkonnas teevad temast hindamatu praktikaga koolitaja. 

 

 

Anne Helme on täiskasvanuid koolitanud ligi 10.aastat ning lisaks on ta kogemus- ja võlanõustaja. Ta on üle 10.aasta südamega tööd teinud lapsehoidja ning puuetega lastele tugiisikuteenuse pakkujana.  Anne on lõpetanud Tallinna Ülikoolis 2014 sotsiaaltöö ja Mainori Kõrgkoolis ärijuhtimise eriala. 

 

 

 

 

Silvi Tarto on täiskasvanute koolitajana tegev olnud aastast 2008. Ta on  lõpetanud Tartu Kunstikooli kunstnik-dekoraatori erialal, omandanud Eesti Majandusjuhtide Instituudis sekretär-juhiabi kutse ja hiljem ka nooremametniku pädevuse. 2018. aastal läbis Viljandi kultuuriakadeemias huvihariduse- ja huvitegevuse täiendusõppeprogrammi. Silvi töötab Rapla Kesklinna Koolis huvijuhina.

 

 

 

 

 Kui õpilane on valmis, siis õpetaja ootab teda. Gunnar Aarma