Janne Liidik on Ridiradiralla OÜ juhatuse liige ja SKA hankepartner puuetega lastele tugiteenuste pakkumisel. Janne on täiskasvanute koolitajana tegutsenud 13 aastat ning tema juhtimisel on Raplamaal ellu viidud mitmeid perepäevi. Ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja erialal ja omab lapsehoidja 4 kutsekvalifikatsiooni. 2018. aastal läbis Janne Eesti Vabaharidusliidu 120-tunnise täiskasvanute koolitajate kursuse ja 2020. aastal EBS koolitajate täiendõppekursuse. Ta on Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu asutaja ja kauaaegne juhatuseliige ning Rapla Rahvakool MTÜ ja Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ asutajaliige.

 

Anneli Pärna on 20-aastat koolitusi korraldanud ja läbi viinud, sh. KEA Rapla õppekeskuses ja RAEK-is. Ta on Rapla Rahvakool MTÜ ja Koolitaja OÜ juhataja ning Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi projektijuht. Kirg inimeste arengut läbi koolituste toetada viis Anneli 2019. Tallinna Ülikooli andragoogikat õppima. Ta on omandanud Tallinna Kergetööstustehnikumis rakendusliku kõrghariduse juhiabi erialal ning läbinud EKA konsultantide arenguprogrammi ja Marektingi Intituudi turunduse- ja müügiprogrammi. Anneli on Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ asutaja ja Raplamaa Ettevõtjate Ühingu projektijuht. 

 

Chanet Siret Simonen on koolitaja ja coach, kes aitab inimesi igapäevaste väljakutsete juures. Ta on olnud ettevõtluses ligi 10.aastat ning elanud Rootsis, Inglismaal ja viimased aastat Soomes. Chanet on Tallinna Ülikooli andragoogika üliõpilane ning õppinud EBS-is rahvusvahelist ettevõtlust ja turundust. Alates 2015.aastast on tal lahenduskeskse coach’i kvalifikatsioon. Chanetist täpsemalt saab lugeda Chanet Coaching kodulehelt

 

Heli Luhtmaa on 2000. aastast täiskasvanute esmaabiandjate väljaõppe ja täiendõppe koolitaja. Ta on koostööpartner paljudes asutustes ja ettevõtetes, näiteks Eesti Mereakadeemias, Järvamaa Kutsehariduskeskuses jne. 2015.aastal omandas Heli Tallinna Ülikoolis sotsiaalteaduste magistrikraadi ja 2007. aastal haridusteaduse bakalaureuse kraadi, täiskasvanute koolitaja lisaerialaga. 1985.aastast omab Helil Tartu Meditsiinikooli velskri kutset. Ta töötab 1994. aastast kuni tänaseni kiirabibrigaadi juhina. 

 

Peeter Linnamäe on arvutiõpetaja, kelle rahulikud selgitused aitavad nii algajaid kui edasijõudnuid. Ta on läbi viinud erinevatele sihtgruppidele suunatud IT alaseid koolitusi juba üle 20 aasta. Hariduselt on Peeter TPedI matemaatika ja füüsika õpetaja ning omandanud Tallinna Pedagoogikaülikooli Täiendõppekeskuses andragoogika erialal täiskasvanute koolitaja kutse. Peeter on Alu Rahvaõpistu Seltsi asutajaliige ja 2006.aastast Rapla Täiskasvanute Gümnnaasiumi infojuht ja arvutiõpetaja. 

 

Ülle Kivisild on üle 10.aasta olnud sotsiaaltöö valdkonna kutseõpetaja Pärnumaa Kutsehariduskeskus ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Ta omab Tartu Ülikooli õendusteaduse magistrikraadi ning on varasemalt läbinud ka Tallinna Meditsiinikoolis sama eriala. Ülle on töötanud õendusvaldkonnas nii Tallinna, Pärnu kui ka Vändra  haiglates. Tema koolitajakogemus ja kogu elu kestnud töökogemus meditsiinivaldkonnas teevad temast hindamatu praktikaga koolitaja. 

 

 

Kaia Karlep on tegev eripedagoogina nii koolis kui lasteaias ning pakub rehabilitatsiooniteenust SA-s Raplamaa Haigla. Kaia õppis 1990. Aastal Tallinna Pedagoogikakoolis algklassiõpetajaks ja tema pedagoogistaaž on pea 30 aastat. 2011. aastal omandas ta Tallinna Ülikoolis bakalaurseusekraadi eripedagoogina ja kolm aastat hiljem magistrikraadi eripedagoog-nõustajana. Kaia on MTÜ Headuse Puu juhatuse liige ning kuulub ühendusse Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ.

 

Moonika Tammel omab rakenduskõrgharidust ämmaemanda erialal. Tallinna Tervishoiukõrgkooli lõpetas ta esimest korda 1991 ja täiendõppes 2006. Moonika töötas Rapla haigla sünnitusosakonnas ämmaemandana,  kuni selle sulgemiseni 2012 ja hetkel töötab Raplamaa Haiglas õena. Ta on läbinud terapeudi õppe vabastavas hingamises sünnitervendajana ning omab algteadmisi homoöpaatiast ja aroomiteraapiast. Lisaks on Moonika õppinud EMF (elektromagnetvälja kalibreerimine) seansse läbi viima, on Reiki meister ja oma elu looja.

 

 

Silvi Tarto on täiskasvanute koolitajana tegev olnud aastast 2008. Ta on  lõpetanud Tartu Kunstikooli kunstnik-dekoraatori erialal, omandanud Eesti Majandusjuhtide Instituudis sekretär-juhiabi kutse ja hiljem ka nooremametniku pädevuse. 2018. aastal läbis Viljandi kultuuriakadeemias huvihariduse- ja huvitegevuse täiendusõppeprogrammi. Silvi töötab Rapla Kesklinna Koolis huvijuhina.

 

 

 

Anne Helme on täiskasvanuid koolitanud ligi 10.aastat ning lisaks on ta kogemus- ja võlanõustaja. Ta on üle 10.aasta südamega tööd teinud lapsehoidjana ning puuetega lastele tugiisikuteenuse pakkujana.  Anne on lõpetanud Tallinna Ülikoolis 2014 sotsiaaltöö ja Mainori Kõrgkoolis ärijuhtimise eriala.

 
 
Õppimine teeb õnnelikuks!