fbpx

Koolitajad

member

Janne Liidik

Janne on Ridiradiralla OÜ juhatuse liige ning juhib lapsehoidjate ja tugiisikute võrgustikku, olles SKA ja KOV-de hankepartner puuetega lastele tugiteenuste pakkumisel. Janne on täiskasvanute koolitajana tegutsenud üle 15 aasta. Ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja erialal, omab lapsehoidja (tase 4 ) ja tugiisik (tase 4) kutsekvalifikatsiooni. 2018. aastal läbis Janne Eesti Vabaharidusliidu 120-tunnise täiskasvanute koolitajate kursuse ja 2020. aastal EBS koolitajate täiendõppekursuse. Ta on Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu asutaja ja kauaaegne juhatuseliige Rapla Rahvakool MTÜ ja Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ asutajaliige.

member

Anneli Pärna

Anneli on üle 20.aasta täiskasvanutele koolitusi korraldanud. Ta on Koolitaja OÜ koolitusjuht ning koolitaja. Kirg inimeste arengut, läbi koolituste toetada, viis Anneli Tallinna Ülikooli teadmisi täiendama. 2022.a. omandas ta bakalaureuse kraadi andragoogikas ja täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutsetunnistuse. Täiendkoolitustest väärtuslikumad on: Holistika Instituut (542 h), EKA konsultantide arenguprogrammi (96 h) ja Marektingi Intituut turunduse- ja müügiprogrammi (96 h). Anneli on algatanud ja juhtinud Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜd ning koordineerinud Raplamaa Ettevõtjate Ühingu tegevusi. Ta kuulub Eesti Andragoogide Liitu.

member

Kaili Käesel-Maastik

Kaili on sotsiaalvaldkonnas tegev olnud üle 20-ne aasta, erialalt on ta tegevusjuhendaja-sotsiaaltöötaja. Tal omab erialast kutseharidust ja 2020 a. Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö magistrikraadi. Kaili väärtustab elukestvat õppimist ja enesearengut ning seetõttu osaleb erinevatel täiendkoolitustel. Teda innustab kõik, mis on seotud sotsiaaltöö ja eriti erihoolekande valdkonnaga. Kaili on MTÜ Masaan juhatuse liige.

member

Anne-Ly Reede

Anne-Ly õppis Tallinna Meditsiinikoolis õeks (1987 a.) ja omandas 2007. a Tartu Ülikoolis sotsioloogia eriala magistrikraadi. Ta on töötanud haiglates õena, juhtinud üle 15 aasta hoolekandekeskusi Kärus, Viiratsis ja osalenud tervise- ja hooldusteenuste arendamisel mitmetes nõukogudes ja rajanud koostööd paljude Eesti sotsiaalasutuste vahel. Väärtusliku töökogemuse sai Anne-Ly 2017. a. Saksamaal eakate hoolekandeasutuses töötades. Tänu sellele teab Anne-Ly, kuidas Eestis hoolekandesüsteemi paremaks muuta. Anne-Ly armastab töötamist inimestega ja eriti südamelähedane on talle eakate eest hoolitsemine.

member

Piret Pent-Miiling

Piret on erihoolekande valdkonnas tegutsenud üle 15 aasta ja omandas 2022. a. Tallinna Ülikoolis eripedagoogika bakalaureuse kraadi. Ta on töötanud tegevusjuhendajana ning laste ja erivajadustega täiskasvanute tugiisikuna. Piret on Eesti Tegevusjuhendajate Liidu juhatuse liige ja osaleb tegevusjuhendajate kutsekomisjoni töös. Ta koordineerib Tallinnas, Rapla- ja Järvamaal erivajadustega inimestele tugiteenuste osutamist, juhib MTÜd Masaan.

member

Madli Tiigirand

Madli omab 10-aastast töökogemust erihoolekande valdkonnas. Selle aja vältel on Madli olnud tugiisiku, tegevusjuhendaja, meeskonnajuhi ja ametniku rollides. Ta omandas 2014 a. Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö bakalaureuse kraadi. Kogemustepagasisse mahub töö erinevate kliendigruppidega ning enim on paelunud raskesti mõistetava käitumisega kliendid. Madli on üks Eesti Tegevusjuhendajate Liidu loojatest, osalenud TJ kutse ja kutseõppe loomisel, viinud läbi töötubasid ja koolitusi tegevusjuhendajatele. 

member

Kaia Karlep

Kaia on tegev eripedagoogina nii koolis kui lasteaias ning pakub rehabilitatsiooniteenust SA-s Raplamaa Haiglas. Kaia õppis 1990. aastal Tallinna Pedagoogikakoolis algklassiõpetajaks ja tema pedagoogistaaž on pea 30 aastat. 2011. aastal omandas ta Tallinna Ülikoolis bakalaureusekraadi eripedagoogina ja kolm aastat hiljem magistrikraadi eripedagoog-nõustajana. 2022.aastast õpib Kaia TLÜ magistriõppes kaasava hariduse erialal. Kaia on MTÜ Headuse Puu juhatuse liige ning kuulub ühendusse Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ.

member

Triin Rõõmusoks

Triin on andragoog, kelle varamusse kuulub 20 aastat tähelepanekuid inimeste ja inimsuhete alal. Ta omab töökogemust noorte- ja karjääriinfo valdkonnas, on vedanud kogukonnaprojekte, õppinud Eesti Vabaharidusliidu täiskasvanute õpetajate meistrikursusel ning omandas 2022. a. Tallinna Ülikoolis andragoogika erialal bakalaureuse kraadi, lisaks sai täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutsetunnistuse. Triinu südame kutseks on inimeste ja meeskondade jõustamine. Ta on pühendunud arengutee terviklikule kaardistamisele, selle mõistmisele ja toetamisele, tähenduste märkamisele ja loomisele. Triinust saab lähemalt lugeda siit: www.tähistii.ee

member

Maarika Veigel

Maarika on hariduse edendaja ja koolitaja, kelle varamusse kuulub üle 25 aasta kogemusi töös laste ja noortega. Viimased 5 aastat on Maarika põhjalikult tegelenud kutseõppes lapsehoidja ja hooldustöötaja töökohapõhise õppe arendamisega üle Eesti. Ta on lõpetanud kasvatusteaduste magistriõppe kehalise kasvatuse ja informaatika erialadel. Maarikal on 7. taseme kutseõpetaja kutsetunnistus ja elukestvat õppijana on ta doktorikraadi taotleja TLÜ Haridusteaduste Instituudis. Maarika  südame kutseks on arengupsühholoogia, tervise- ja liikumise valdkond ning õppijate motiveerimine elukestvaks õppeks, sh digioskuste arendamiseks.

member

Katrin Nugis

Katrin on Rapla Vallavalitsuses juhtumikorraldaja (töö psüühikahäirega inimestega) ning lõpetab Tallinna Ülikoolis magistriõpinguid sotsiaaltöö erialal. Esimene kõrgharidus on tal turundus- ja ärijuhtimise erialal. Katrin on läbinud tugiisiku (144 h), tegevusjuhendaja (260 h) ja Täiskasvanute koolitajate (160 h) koolitused ning täiendab end pidevalt erinevatel kursustel. Katrin kuulub Tartu Ülikooli Kliinikumi Patsientide nõukotta, Eesti Fenüülketonuuria Ühingu juhatusse ning Türi erivajadustega lastele loodud Kevade Kooli hoolekogusse. 

member

Triin Voodla

Triin Voodla lõpetas 2022. a sotsiaaltöö magistriõppe Tallinna Ülikoolis. Ta omab valdkondlikku töökogemust lastekaitsespetsialistina kohalikus omavalitsuses, ISTE projekti koordinaatorina ja rehabilitatsioonivaldkonnas. Tööalaselt on ta kokku puutunud laste ja peredega, eakatega ning isikutega, kel on psüühilised erivajadused.
2023. a kevadel läbis Triin sotsiaalvaldkonna mentorluse koolituse ja mentorina toetab ta sotsiaaltöötajate arengut, panustades seeläbi laiemalt valdkonna jätkusuutlikusse.

member

Kaie Nurmsalu

Kaiele on südamelähedane, et ükski inimene ei kannataks väärkohtlemise all. Ta on aastaid töötanud Eesti Politseis ning viimased aastad on ametis Kohila Vallavalitsuses lastekaitse spetsialistina. Kaie peab oluliseks oma teadmiste edastamist tugiisikuteks õppijatele, et väärkohtlemist osataks rohkem märgata ja teataks, kuidas sekkuda.

member

Hanna-Stiina Heinmets

Hanna-Stiina lõpetas 2010.a Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevusterapeudi eriala. Tema igapäevatöö on dementsusega inimeste ja nende lähedastega töötavate meeskondade toimetuleku nõustamine. Ta juhtis üle 10 aasta SA EELK Tallinna Diakooniahaigla dementsusega inimeste osakonda ning on panustanud Dementsuse Kompetentsikeskuse loomisesse. Hanna-Stiina on olnud aastaid MTÜ Elu Dementsusega juhatuse esimees ning pälvinud presidendilt aasta vabatahtliku tunnuse.

member

Piret Purdelo-Tomingas

Piret on lõpetanud sotsiaaltöö eriala Diakonhjemmeti kõrgkoolis Oslos, Norras. Ta on pikki aastaid tegutsenud sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas täiskasvanute koolitajana. Ta on lektor Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ja koolitaja-nõustaja erinevates projektides. Piret on aastaid tegutsenud norra keele tõlgi ja tõlkijana, muuhulgas on tema tõlgitud raamat „Loomulik vananemine ja dementsus“ ja 2022.a. ilmunud palliatiivravi käsiraamat “Kui elu läheneb lõpule”. Koolitaja OÜ kursustel on Pireti teemadeks hooldustoimingud haiguste ja surma korral.

member

Kalle Hallik

Kalle Hallik on alko-, narko- ja kaassõltuvuse nõustaja ning Libertas Keskus OÜ asutajaliige ja juhtiv sõltuvusnõustaja. Kalle omab 19 aasta pikkust isiklikku taastumiskogemust ja on selle aja jooksul aidanud ühiskondlikus korras sõltuvuse käes vaevlevaid inimesi. Ta on osalenud eneseabirühmade töös ning panustanud nende korraldustoimkondades. Koolitaja OÜ õppijatele tutvustab Kalle sõltuvushäirega isikuga töö teematikat.

member

Ülle Kaasik

Ülle on omandanud Tartu Ülikoolis filoloog-pedagoogi eriala. Ta on Kaasik Koolitus OÜ tegevjuht, kes on koolitanud üle 15 aasta toidukäitlejaid. Ülle on eelnevalt töötanud koolitusjuhina, õppinud Toiduainete Instituudis, läbinud mitmeid koolitusi nii psühholoogia kui ka majandusvaldkonnas ning õppinud toitumisnõustamist.

member

Signe Laar

Signe Laar on lastehoiu valdkonnas tegutsenud aastast 2009. Ta on loonud 10 lapsehoiurühma, mis tegutsevad kuues erinevas tegevuskohas ning on juhatuse liikmeks OÜ-s Naerupall ja Triibuliine. Tal on lapsehoidja 4. taseme kutse ning on Eesti Lastehoidude Liidu liige. 2019.a omandas Signe Tallinna Ülikoolis hariduse juhtimise magistrikraadi.
Kvaliteetse lapsehoiuteenuse pakkumine on talle südameasi ning ta peab oluliseks lastele turvalise kasvukeskkonna loomist, eale vastavate arendavate tegevuste ja mängude korraldamist ning enesekohaste oskuste arendamist. Signe on kogukondlikult aktiivne, kuuludes ka kohaliku omavalitsuse volikogu hariduskomisjoni.

member

Martin Kalberg

Tegevusjuhendaja ja töötamise toetamise kursustel õigusalaste teemade koolitaja Martin Kalberg on omandanud Tartu Ülikoolis 2006 aastal õigusteaduste bakalaureuse kraadi. Martin alustas Raplas Maakohtus konsultandina, pärast mida töötas ta 11 aastat SEB Pangas. Alates 2015 aastast on ta jurist AS-is Eesti Post. Martinil on kogemused suurettevõtete esindamisel tööõiguse, võlgade sissenõudmise, pankroti protsessides. Ettevõttesiseselt on ta olnud peamiselt oma valdkonnas sisekoolitaja juhtidele ja töötajatele.member

Laura Ombler

Laura on õppinud Tartu Ülikoolis usuteaduse erialal, tal on poole peal magistriõpingud Tallinna Ülikoolis Aasia uuringute erialal. Tööalaselt on Laura MTÜ-s Eesti Pagulasabi vaimse tervise programmi juht. Koolitaja OÜ kursustel viib Laura ellu õppepäevi teemal “Töö rahvusvahelise kaitse saajaga”. Lisaks koolitavad: Mirjam Rennit, Veronika Saareväli.

 

member

Stella Lelov

Stella on omandanud rakenduskõrghariduse Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekaval ning on hetkel magistrandina Tartu Ülikoolis õppimas rahvatervishoidu. Tööalaselt on Stella nii õde Pärnu haigla Erakorralise meditsiini osakonnas kui imetamisnõustaja. Koolitajana jagab ta enda teadmisi ja kogemusi lapse tervise edendamise teemadel.

member

Irina Kalso

Irina omandas Tartu Ülikoolis haridusteaduste bakalaureusekraadi koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal. 2006 asutas Irina OÜ Lapsehoiuteenused ja tal on kogemused riikliku õppekava täitmisest munitsipaallasteaia rühmas. Laste rühmas kasutab ta oskuste õppe metoodikat ja tunnustamissüsteemi ning turvatunde toetamiseks lapse päeva tegevuste pildirida ehk piktogrammi. Alates 2017 on Irina koolitanud lapsehoidjaid, ta on Kukeräädsik Koolitused MTÜ juhatuse liige. Õpetajate Leht on avaldanud mitmeid tema kirjutatud artikleid.

member

Riin Tuula

Riin toetab oma igapäevatöös erivajadusega lasteaia- ja koolilapsi Pärnus. Riinu loodud Tugiisik OÜ aitab erivajadusega lapsi ka pärast koolipäeva koduste ülesannete tegemisel. Ta peab oluliseks õpetada lastele praktilisi oskusi rahaga toimetulekul. Nelja lapse emana, kelle üks laps käib väikeklassis, teab Riin, kui oluline on tugiisikul toetada lapsevanema toimetulekut ja töötamist.

member

Kaisa Högren

Kaisa on tegevusteraapia alal tegutsenud 2016.aastast, sotsiaalse- ja tööalaserehabilitatsiooni klientidega. Hetkel töötab ta tegevusterapeudina Kohila Sipsiku lasteias ning MTÜ Kohila Turvakeskuses. Kaisa on Eesti Tegevusterapeutide Liidu liige ning MTÜ Raplamaa Külade Liidu ja MTÜ Adila ja Pihali Küla Selts juhatuse liige. Tema südameasjaks on kohalikul tasandil tervise edendamine ja ta on Kohila valla tervisenõukogu vabatahtlik liige. K. Högren väärtustab elukestvat õpet ning seetõttu osaleb erinevatel täiendkoolitustel, viimane neist Tallinna Majanduskooli nooremprojektijuhi erialal. 

member

Ruth Estrin

Ruth lõpetas 2021 a. terviseteaduse magistriõppe. 2011 aastal omandas ta Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis rakenduskõrghariduse õe ja ämmaemanda erialal. Ruth on alati töötanud paralleelselt nii ämmaemanda kui ka õe erialal. Õena 7 aastat Rapla Perearstikeskus OÜ-s ning 9 aastat ämmaemandana AS Ida-Tallinna Keskhaiglas. Hetkel töötab Ruth iduettevõttes Certific OÜ-s õe ja ämmaemandana ning kasvatab kahte pisikest poega. Lapsehoidjate koolituse läbiviimisel soovib Ruth alati endast 110% anda, rikastades loenguid eluliste näidete, videote ja Kahootiga ning andes õppijatele edasi uudset, tõenduspõhist infot.

Juhendatud praktika viiakse ellu õppijate kodukohas. 

Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja assistendi koolituse praktika toimub eralapsehoius, munitsipaal- või eralasteaias.

Tugiisikute koolituse praktika toimub riiklikus era- või munitsipaalasutuses, kus pakutakse lastele/täiskasvanutele tugiisikuteenust.

Tegevusjuhendajate koolituse praktika toimub riiklikus, era- või munitsipaalasutuses, kus pakutakse tegevusjuhendaja teenust.

Hooldustöötajate praktika toimub riiklikus, era- või munitsipaalhoolekandeasutustes.

Õppimine teeb õnnelikuks!