Janne Liidik on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja eriala, omab lapsehoidja 4 kutsekvalifikatsiooni. Janne läbis 2018. aastal Eesti Vabaharidus Liidu korraldatud 120-tunnise täiskasvanute koolitajate kursuse „Kuidas paremini toime tulla keeruliste sihtgruppidega”.  J. Liidik on Ridiradiralla OÜ juhatuse liige, Sotsiaalkindlustusameti  hankepartner puuetega lastele tugiteenuste pakkumisel. Janne on Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ ja Rapla Rahvakooli asutajaliige. Ta on täiskasvanud koolitajana tegutsenud 13 aastat ning korraldanud Raplamaal rohkesti perepäevi ja muid sündmusi.

 

Anneli Pärna õpib Tallinna Ülikoolis andragoogikat, ehk täiskasvanupedagoogikat. Ta on lõpetanud Tallinna Kergetööstustehnikumis juhiabi eriala, EKA konsultantide arenguprogrammi ning Marektingi Intituudi turunduse- ja müügiprogrammi. Anneli on 20-aastat ellu viinud koolitusprojekte, olnud RAEK-is MTÜ nõustaja ning hetkel tegutseb Raplamaa Tre Raadio saatejuhina. Ta on Rapla Rahvakooli ja Koolitaja OÜ juhatuse liige ning Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ asutaja ja Raplamaa Ettevõtjate Ühingu projektijuht.


Peeter Linnamäe
on lõpetanud TPedI 1989. aastal matemaatika ja füüsika õpetajana ning 1993. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli Täiendõppekeskuse andragoogika erialal täiskasvanute koolitaja kutsega. Peeter Linnamäe on läbi viinud erinevatele sihtgruppidele suunatud IT alaseid koolitusi juba üle 20 aasta. Peeter on Alu Rahvaõpistu Seltsi asutajaliige. Ta on 2006.aastast Rapla Täiskasvanute Gümnnaasiumi infojuht ja arvutiõpetaja. 

 

Ülle Kivisild omab Tartu Ülikooli õendusteaduse magistrikraadi ning on varasemalt läbinud ka Tallinna Meditsiinikoolis sama eriala. Ta on üle 10.aasta olnud sotsiaaltöö valdkonna kutseõpetaja Pärnumaa Kutsehariduskeskus ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Ülle on töötanud õendusvaldkonnas nii Tallinna, Pärnu kui ka Vändra  haiglates. Ülle koolitajakogemus ja kogu elu kestnud töökogemus meditsiinivaldkonnas teevad temast hindamatu praktikaga koolitaja.  

 

 

Anne Helme on lõpetanud Tallinna Ülikoolis 2014 sotsiaaltöö ja Mainori Kõrgkoolis ärijuhtimise eriala. Täiskasvanuid on ta koolitanud ligi 10.aastat ning lisaks on ta kogemus- ja võlanõustaja. Anne on üle 10.aasta südamega tööd teinud lapsehoidja ning puuetega laste tugiisikuteenuse pakkujana.  

 

 

 

 

Silvi Tarto on lõpetanud Tartu Kunstikooli kunstnik-dekoraatori erialal. Omandanud Eesti Majandusjuhtide Instituudis sekretär-juhiabi kutse ja hiljem ka nooremametniku pädevuse. Täiskasvanute koolitajana on tegev olnud aastast 2008. 2018. aastal läbis Viljandi kultuuriakadeemias huvihariduse- ja huvitegevuse täiendusõppeprogrammi. Silvi töötab Rapla Kesklinna Koolis huvijuhina.

 

 

 

 

 Kui õpilane on valmis, siis õpetaja ootab teda. Gunnar Aarma