Janne Liidik on Ridiradiralla OÜ juhatuse liige ning juhib lapsehoidjate ja tugiisikute võrgustikku, olles SKA ja KOV-de hankepartner puuetega lastele tugiteenuste pakkumisel. Janne on täiskasvanute koolitajana tegutsenud 15 aastat. Ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja erialal ja omab lapsehoidja 4 kutsekvalifikatsiooni. 2018. aastal läbis Janne Eesti Vabaharidusliidu 120-tunnise täiskasvanute koolitajate kursuse ja 2020. aastal EBS koolitajate täiendõppekursuse. Ta on Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu asutaja ja kauaaegne juhatuseliige ning Rapla Rahvakool MTÜ ja Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ asutajaliige.

 

Anneli Pärna on 20-aastat täiskasvanutele koolitusi korraldanud. Ta on Koolitaja OÜ juhataja ning Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi projektijuht. Kirg inimeste arengut läbi koolituste toetada viis Anneli 2019. Tallinna Ülikooli andragoogikat õppima. Ta on omandanud Tallinna Kergetööstustehnikumis rakendusliku kõrghariduse juhiabi erialal ning läbinud EKA konsultantide arenguprogrammi (96 h) ja Marektingi Intituudi turunduse- ja müügiprogrammi (96 h). Anneli on Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ asutaja ja Raplamaa Ettevõtjate Ühingu projektijuht. 

 

Piret Pent-Miiling on erihoolekande valdkonnas tegutsenud üle 15 aasta ja õpib Tallinna Ülikoolis eripedagoogikat. Ta on töötanud tegevusjuhendajana ning laste ja erivajadustega täiskasvanute tugiisikuna. Piret on Eesti Tegevusjuhendajate Liidu juhatuse liige ja osaleb tegevusjuhendajate kutsekomisjoni töös. Ta koordineerib Tallinnas vaimupuudega inimestele tugiisikuteenuse osutamist, juhib MTÜd Masaan ja on Kohila Gümnaasiumi toimetuleku klassi õpetaja.

 

Kaia Karlep on tegev eripedagoogina nii koolis kui lasteaias ning pakub rehabilitatsiooniteenust SA-s Raplamaa Haiglas. Kaia õppis 1990. aastal Tallinna Pedagoogikakoolis algklassiõpetajaks ja tema pedagoogistaaž on pea 30 aastat. 2011. aastal omandas ta Tallinna Ülikoolis bakalaureusekraadi eripedagoogina ja kolm aastat hiljem magistrikraadi eripedagoog-nõustajana. Kaia on MTÜ Headuse Puu juhatuse liige ning kuulub ühendusse Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ.

 

Moonika Tammel omab rakenduskõrgharidust ämmaemanda erialal. Tallinna Tervishoiukõrgkooli lõpetas ta esimest korda 1991 ja täiendõppes 2006. Moonika töötas Rapla haigla sünnitusosakonnas ämmaemandana,  kuni selle sulgemiseni 2012 ja hetkel töötab Raplamaa Haiglas õena. Ta on läbinud terapeudi õppe vabastavas hingamises sünnitervendajana ning omab algteadmisi homoöpaatiast ja aroomiteraapiast. Lisaks on Moonika õppinud EMF (elektromagnetvälja kalibreerimine) seansse läbi viima, on Reiki meister ja oma elu looja.

 

Ülle Kivisild on üle 10.aasta olnud sotsiaaltöö valdkonna kutseõpetaja Pärnumaa Kutsehariduskeskus ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Ta omab Tartu Ülikooli õendusteaduse magistrikraadi ning on varasemalt läbinud ka Tallinna Meditsiinikoolis sama eriala. Ülle on töötanud õendusvaldkonnas nii Tallinna, Pärnu kui ka Vändra  haiglates. Tema koolitajakogemus ja kogu elu kestnud töökogemus meditsiinivaldkonnas teevad temast hindamatu praktikaga koolitaja.

 

 

Chanet Siret Simonen on koolitaja ja coach, kes aitab inimesi igapäevaste väljakutsete juures. Ta on olnud ettevõtluses ligi 10.aastat ning elanud Rootsis, Inglismaal ja viimased aastat Soomes. Chanet on Tallinna Ülikooli andragoogika üliõpilane ning õppinud EBS-is rahvusvahelist ettevõtlust ja turundust. Alates 2015.aastast on tal lahenduskeskse coach’i kvalifikatsioon. Chanetist täpsemalt saab lugeda Chanet Coaching kodulehelt.

 

 

 Kaili Käesel-Maastik on sotsiaalvaldkonnas tegev olnud üle 20-ne aasta, erialalt on ta tegevusjuhendaja-sotsiaaltöötaja. Tal omab erialast kutseharidust ja Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö magistrikraadi. Kaili väärtustab elukestvat õppimist ja enesearengut ning seetõttu osaleb erinevatel täiendkoolitustel. Teda innustab kõik, mis on seotud sotsiaaltöö ja eriti erihoolekande valdkonnaga. Kaili on MTÜ Masaan juhatuse liige.

 

 

Madlil Tiigirand omab 9-aastast töökogemust erihoolekande valdkonnas. Selle aja vältel on Madli olnud tugiisiku, tegevusjuhendaja, meeskonnajuhi ja ametniku rollides. Kogemustepagasisse mahub töö erinevate kliendigruppidega ning enim on paelunud raskesti mõistetava käitumisega kliendid. Madli on üks Eesti Tegevusjuhendajate Liidu loojatest, osalenud TJ kutse ja kutseõppe loomisel, viinud läbi töötubasid ja koolitusi tegevusjuhendajatele. 

 

Liivia Vacht omandas Tartu Ülikoolis eripedagoogi kutse ja omab 7.taseme perelepitaja kutset ning 5.taseme täiskasvanute koolitaja kutset. Tema tööalane tegevus on seotud abivajavate laste ja peredega. Liivia on Eesti Lepitajate Ühingu juhatuse liige ja Raplamaa psühholoogilise kriisinõustamise võrgustiku, Eesti Tervisedenduse Ühingu ja Eesti Haiglaõpetajate Seltsi liige. Liivia täiendab end erialaselt pidevalt psühholoogia alastel koolitustel (sh. NLP praktik). 

 

Anne Helme on täiskasvanuid koolitanud 10.aastat ning lisaks on ta kogemus- ja võlanõustaja. Ta on üle 10.aasta südamega tööd teinud lapsehoidjana ning puuetega lastele tugiisikuteenuse pakkujana.  Anne on lõpetanud Tallinna Ülikoolis 2014 sotsiaaltöö ja Mainori Kõrgkoolis ärijuhtimise eriala.

 

 

 

Annika Rannamets omab Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsiaaltöö magistrikraadi. Tal on üle 20-aasta töökogemusi haridusasutustes sotsiaalpedagoogina ning hoolekandeasutustes hoolekandespetsialistina. Ta on olnud Raplamaa Naiste Tugikeskuse tugiisik ning OÜ Ridiradiralla – puuetega laste hoiuteenuse projektijuht.

 

Silvi Tarto on täiskasvanute koolitajana tegev olnud aastast 2008. Ta on  lõpetanud Tartu Kunstikooli kunstnik-dekoraatori erialal, omandanud Eesti Majandusjuhtide Instituudis sekretär-juhiabi kutse ja hiljem ka nooremametniku pädevuse. 2018. aastal läbis Viljandi kultuuriakadeemias huvihariduse- ja huvitegevuse täiendusõppeprogrammi. Silvi töötab Rapla Kesklinna Koolis huvijuhina.

 

Peeter Linnamäe on arvutiõpetaja, kelle rahulikud selgitused aitavad nii algajaid kui edasijõudnuid. Ta on läbi viinud erinevatele sihtgruppidele suunatud IT alaseid koolitusi juba üle 20 aasta. Hariduselt on Peeter TPedI matemaatika ja füüsika õpetaja ning omandanud Tallinna Pedagoogikaülikooli Täiendõppekeskuses andragoogika erialal täiskasvanute koolitaja kutse. Peeter on Alu Rahvaõpistu Seltsi asutajaliige ja 2006.aastast Rapla Täiskasvanute Gümnnaasiumi infojuht ja arvutiõpetaja. 


Heli Luhtmaa
on 2000. aastast täiskasvanute esmaabiandjate väljaõppe ja täiendõppe koolitaja. Ta on koostööpartner paljudes asutustes ja ettevõtetes, näiteks Eesti Mereakadeemias, Järvamaa Kutsehariduskeskuses jne. 2015.aastal omandas Heli Tallinna Ülikoolis sotsiaalteaduste magistrikraadi ja 2007. aastal haridusteaduse bakalaureuse kraadi, täiskasvanute koolitaja lisaerialaga. 1985.aastast omab Helil Tartu Meditsiinikooli velskri kutset. Ta töötab 1994. aastast kuni tänaseni kiirabibrigaadi juhina. 

 

Õppimine teeb õnnelikuks!