fbpx

Janne Liidik

Janne on Ridiradiralla OÜ juhatuse liige ning juhib lapsehoidjate ja tugiisikute võrgustikku, olles SKA ja KOV-de hankepartner puuetega lastele tugiteenuste pakkumisel. Janne on täiskasvanute koolitajana tegutsenud üle 15 aasta. Ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja erialal, omab lapsehoidja (tase 4 ) ja tugiisik (tase 4) kutsekvalifikatsiooni. 2018. aastal läbis Janne Eesti Vabaharidusliidu 120-tunnise täiskasvanute koolitajate kursuse ja 2020. aastal EBS koolitajate täiendõppekursuse. Ta on Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu asutaja ja kauaaegne juhatuseliige Rapla Rahvakool MTÜ ja Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ asutajaliige.

Anneli Pärna

Anneli on üle 20.aasta täiskasvanutele koolitusi korraldanud. Ta on Koolitaja OÜ koolitusjuht ning koolitaja. Kirg inimeste arengut, läbi koolituste toetada, viis Anneli Tallinna Ülikooli teadmisi täiendama. 2022.a. omandas ta bakalaureuse kraadi andragoogikas ja täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutsetunnistuse. Täiendkoolitustest väärtuslikumad on: Holistika Instituut (542 h), EKA konsultantide arenguprogrammi (96 h) ja Marektingi Intituut turunduse- ja müügiprogrammi (96 h). Anneli on algatanud ja juhtinud Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜd ning koordineerinud Raplamaa Ettevõtjate Ühingu tegevusi. Ta kuulub Eesti Andragoogide Liitu.

Piret Pent-Miiling

Piret on erihoolekande valdkonnas tegutsenud üle 15 aasta ja omandas 2022. a. Tallinna Ülikoolis eripedagoogika bakalaureuse kraadi. Ta on töötanud tegevusjuhendajana ning laste ja erivajadustega täiskasvanute tugiisikuna. Piret on Eesti Tegevusjuhendajate Liidu juhatuse liige ja osaleb tegevusjuhendajate kutsekomisjoni töös. Ta koordineerib Tallinnas, Rapla- ja Järvamaal vaimupuudega inimestele tugiisikuteenuse osutamist, juhib MTÜd Masaan ja on Kohila Gümnaasiumi toimetuleku klassi õpetaja.

Anne-Ly Reede

Anne-Ly õppis Tallinna Meditsiinikoolis õeks ja omandas Tartu Ülikoolis sotsioloogia eriala magistrikraadi. Ta on töötanud haiglates õena, juhtinud üle 15 aasta hoolekandekeskusi Kärus, Viiratsis ja osalenud tervise- ja hooldusteenuste arendamisel mitmetes nõukogudes ja rajanud koostööd paljude Eesti sotsiaalasutuste vahel. Väärtusliku töökogemuse sai Anne-Ly 2017. a. Saksamaal eakate hoolekandeasutuses töötades. Tänu sellele teab Anne-Ly, kuidas Eestis hoolekandesüsteemi paremaks muuta. Anne-Ly armastab töötamist inimestega ja eriti südamelähedane on talle eakate eest hoolitsemine.

Kaili Käesel-Maastik

Kaili on sotsiaalvaldkonnas tegev olnud üle 20-ne aasta, erialalt on ta tegevusjuhendaja-sotsiaaltöötaja. Tal omab erialast kutseharidust ja Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö magistrikraadi. Kaili väärtustab elukestvat õppimist ja enesearengut ning seetõttu osaleb erinevatel täiendkoolitustel. Teda innustab kõik, mis on seotud sotsiaaltöö ja eriti erihoolekande valdkonnaga. Kaili on MTÜ Masaan juhatuse liige.

Madli Tiigirand

Madli omab 9-aastast töökogemust erihoolekande valdkonnas. Selle aja vältel on Madli olnud tugiisiku, tegevusjuhendaja, meeskonnajuhi ja ametniku rollides. Kogemustepagasisse mahub töö erinevate kliendigruppidega ning enim on paelunud raskesti mõistetava käitumisega kliendid. Madli on üks Eesti Tegevusjuhendajate Liidu loojatest, osalenud TJ kutse ja kutseõppe loomisel, viinud läbi töötubasid ja koolitusi tegevusjuhendajatele. 

Kaia Karlep

Kaia on tegev eripedagoogina nii koolis kui lasteaias ning pakub rehabilitatsiooniteenust SA-s Raplamaa Haiglas. Kaia õppis 1990. aastal Tallinna Pedagoogikakoolis algklassiõpetajaks ja tema pedagoogistaaž on pea 30 aastat. 2011. aastal omandas ta Tallinna Ülikoolis bakalaureusekraadi eripedagoogina ja kolm aastat hiljem magistrikraadi eripedagoog-nõustajana. Kaia on MTÜ Headuse Puu juhatuse liige ning kuulub ühendusse Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ.

Triin Rõõmusoks

Triin on andragoog, kelle varamusse kuulub 20 aastat tähelepanekuid inimeste ja inimsuhete alal. Ta omab töökogemust noorte- ja karjääriinfo valdkonnas, on vedanud kogukonnaprojekte, õppinud Eesti Vabaharidusliidu täiskasvanute õpetajate meistrikursusel ning omandas 2022. a. Tallinna Ülikoolis andragoogika erialal bakalaureuse kraadi, lisaks sai täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutsetunnistuse. Triinu südame kutseks on inimeste ja meeskondade jõustamine. Ta on pühendunud arengutee terviklikule kaardistamisele, selle mõistmisele ja toetamisele, tähenduste märkamisele ja loomisele. Triinust saab lähemalt lugeda siit: www.tähistii.ee

Siiri Viil

Siiri töötab Raplas Ojaveere teraapiakeskuses ja erinevates meeskondades muusikaterapeudina nii täiskasvanute kui lastega. Lisaks on Siiri pereterapeut (väljaõppes) ja kogemusnõustaja.
Ta on omab Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse magistrikraadi. 2020. lõpetas ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, muusikaterapeudi erialal ning õpib hetkel Tallinna Ülikoolis, loovteraapiate magistrantuuris. Siiri peres on ATH ja aspergeri sündroomiga lapsi, seetõttu mõistab Siiri ehk ka paremini nii erilisi lapsi kui nende vanemaid ning oskab seeläbi näha, millised vajadused on perel. Ta on nõustanud Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusamet’i rehabilitatsiooniteenuste kujundamisel puudega lastele.

Katrin Nugis

Katrin on Rapla Vallavalitsuses juhtumikorraldaja (töö psüühikahäirega inimestega) ning lõpetab Tallinna Ülikoolis magistriõpinguid sotsiaaltöö erialal. Esimene kõrgharidus on tal turundus- ja ärijuhtimise erialal. Katrin on läbinud tugiisiku (144 h), tegevusjuhendaja (260 h) ja Täiskasvanute koolitajate (160 h) koolitused ning täiendab end pidevalt erinevatel kursustel. Katrin kuulub Tartu Ülikooli Kliinikumi Patsientide nõukotta, Eesti Fenüülketonuuria Ühingu juhatusse ning Türi erivajadustega lastele loodud Kevade Kooli hoolekogusse. 

Kaisa Högren

Kaisa on tegevusteraapia alal tegutsenud 2016.aastast, sotsiaalse- ja tööalaserehabilitatsiooni klientidega. Hetkel töötab ta tegevusterapeudina Kohila Sipsiku lasteias ning MTÜ Kohila Turvakeskuses. Kaisa on Eesti Tegevusterapeutide Liidu liige ning MTÜ Raplamaa Külade Liidu ja MTÜ Adila ja Pihali Küla Selts juhatuse liige. Tema südameasjaks on kohalikul tasandil tervise edendamine ja ta on Kohila valla tervisenõukogu vabatahtlik liige. K. Högren väärtustab elukestvat õpet ning seetõttu osaleb erinevatel täiendkoolitustel, viimane neist Tallinna Majanduskooli nooremprojektijuhi erialal. 

Ülle Kivisild

Ülle on üle 10.aasta olnud sotsiaaltöö valdkonna kutseõpetaja Pärnumaa Kutsehariduskeskus ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Ta omab Tartu Ülikooli õendusteaduse magistrikraadi ning on varasemalt läbinud ka Tallinna Meditsiinikoolis sama eriala. Ülle on töötanud õendusvaldkonnas nii Tallinna, Pärnu kui ka Vändra haiglates. Tema koolitajakogemus ja kogu elu kestnud töökogemus meditsiinivaldkonnas teevad temast hindamatu praktikaga koolitaja.

Irina Kalso

Irina omandas Tartu Ülikoolis haridusteaduste bakalaureusekraadi koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal. 2006 asutas Irina OÜ Lapsehoiuteenused ja tal on kogemused riikliku õppekava täitmisest munitsipaallasteaia rühmas. Laste rühmas kasutab ta oskuste õppe metoodikat ja tunnustamissüsteemi ning turvatunde toetamiseks lapse päeva tegevuste pildirida ehk piktogrammi. Alates 2017 on Irina koolitanud lapsehoidjaid, ta on Kukeräädsik Koolitused MTÜ juhatuse liige. Õpetajate Leht on avaldanud mitmeid tema kirjutatud artikleid.

Kaie Nurmsalu

Kaie Nurmsalule on südamelähedane, et ükski inimene ei kannataks väärkohtlemise all. Ta on aastaid töötanud Eesti Politseis ning viimased aastad on ametis Kohila Vallavalitsuses lastekaitse spetsialistina. Kaie peab oluliseks oma teadmiste edastamist tugiisikuteks õppijatele, et väärkohtlemist osataks rohkem märgata ja teataks kuidas sekkuda.

Margit Sarri

Margit on muusikaterapeut, kes on Tallinna Riiklik Konservatooriumi haridusega koorijuht. Ta täiendab end pidevalt erialaselt. 2014. lõpetas Margit Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia „Muusikateraapia põhikursuse“ ja 2016. Tartu Ülikool täiendõppeprogrammi “Erivajadusega laps koolieelses lasteasutuses“. Lisaks muusika, rütmika ja solfedžo õpetamisele, omab Margit 2021.aastast tegevusjuhendaja kutset.

Ruth Estrin

Ruth lõpetas 2021 a. terviseteaduse magistriõppe. 2011 aastal omandas ta Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis rakenduskõrghariduse õe ja ämmaemanda erialal. Ruth on alati töötanud paralleelselt nii ämmaemanda kui ka õe erialal. Õena 7 aastat Rapla Perearstikeskus OÜ-s ning 9 aastat ämmaemandana AS Ida-Tallinna Keskhaiglas. Hetkel töötab Ruth iduettevõttes Certific OÜ-s õe ja ämmaemandana ning kasvatab kahte pisikest poega. Lapsehoidjate koolituse läbiviimisel soovib Ruth alati endast 110% anda, rikastades loenguid eluliste näidete, videote ja Kahootiga ning andes õppijatele edasi uudset, tõenduspõhist infot.

Annika Rannamets

Annika omab Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsiaaltöö magistrikraadi. Tal on üle 20-aasta töökogemusi haridusasutustes sotsiaalpedagoogina ning hoolekandeasutustes hoolekandespetsialistina. Ta on olnud Raplamaa Naiste Tugikeskuse tugiisik ning OÜ Ridiradiralla – puuetega laste hoiuteenuse projektijuht.

Liivia Vacht

Liivia omandas Tartu Ülikoolis eripedagoogi kutse ja omab 7.taseme perelepitaja kutset ning 5.taseme täiskasvanute koolitaja kutset. Tema tööalane tegevus on seotud abivajavate laste ja peredega. Liivia on Eesti Lepitajate Ühingu juhatuse liige ja Raplamaa psühholoogilise kriisinõustamise võrgustiku, Eesti Tervisedenduse Ühingu ja Eesti Haiglaõpetajate Seltsi liige. Liivia täiendab end erialaselt pidevalt psühholoogia alastel koolitustel (sh. NLP praktik). 

Moonika Tammel

Moonika omab rakenduskõrgharidust ämmaemanda erialal. Tallinna Tervishoiukõrgkooli lõpetas ta esimest korda 1991 ja täiendõppes 2006. Moonika töötas Rapla haigla sünnitusosakonnas ämmaemandana, kuni selle sulgemiseni 2012 ja hetkel töötab Raplamaa Haiglas õena. Ta on läbinud terapeudi õppe vabastavas hingamises sünnitervendajana ning omab algteadmisi homoöpaatiast ja aroomiteraapiast. Lisaks on Moonika õppinud EMF (elektromagnetvälja kalibreerimine) seansse läbi viima, on Reiki meister ja oma elu looja.

Reena Rostin

Reena Rostin on üle 30-aasta töötanud Rapla Haiglas ämmaemandana. Viimased aastad tegutseb ta Kehtnas õde-ämmaemandana. Lisaks omab ta Eesti Punase Risti esmaabi kursuste läbiviimise tunnistust. EPR õpetajad lähtuvad oma töös Euroopa Liidu nõuetega vastavusse viidud õppeprogrammidest. Reena koolitused on praktilistele näidetele ja situatsioonülesannetega rikastatud. Lisaks ilmestab ta oma koolitusi mitmete videote ja õppematerjalidega.

Õppimine teeb õnnelikuks!