fbpx

Kui armastad lastega tegeleda, tule lapsehoidja veebikoolitustele 05.09-11.11.2022.

Koolitaja OÜ 296-tunnisel „Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja assistendi veebikoolitusel“ omandad teadmisi, mis on vastavuses lapsehoidja tase 5 kutsestandardi kompetentsidele ja kompetentsipõhistele tegevusnäitajatele. Lisaks läbid 80-tunnise juhendatud tööpraktika, mis õpitut kinnistada aitab. Koolituse järgselt saad oma teadmisi ja praktilisi oskusi kasutada töös lapsehoidjana ja lasteaiaõpetaja assistendina või abina.

Koolituse läbinud õppija:

  • Loob lapsele tema arengu toetamiseks sobiva kasvukeskkonna.
  • Hooldab last, koostöös lapsevanematega, arvestades tema individuaalsust, vanust ja vajadusi.
  • Kujundab lapse enesekohaseid oskuseid, arvestades arenguetappe ja erivajadusi.
  • Teab oma rolli ja vastutust lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja assistendi töös lastega.
  • Juhendab töökaaslasi ja osaleb ametialases võrgustikutöös.
  • Järgib lapsehoidja kutsestandardit, –eetikat ja kõiki lapsehoiuteenusele esitatud nõudeid.
  • Tuleb toime kliendi tervisedendusega, oskab vajadusel anda esmaabi.

Sihtgrupp on vähemalt keskharidusega täisealised isikud, kes soovivad töötada lapsehoidjana või lasteaiaõpetaja assistendina.

Koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides) on 296 tundi, millest 256 tundi on auditoorset tööd, (sh 80 tundi on juhendatud praktikat) ja 40 tundi iseseisvat tööd. Koolituse kogumaht sisaldab 16 tunnist esmaabiandja väljaõpet.

 

Kursuse põhikoolitaja Janne Liidik (fotol) on Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu asutaja ning üle 25-aasta juhtinud Ridiradiralla OÜs lapsehoidjate võrgustikku. Janne on lapsehoidjaid koolitanud üle 15-aasta.

 

Koolitajate tutvustused asuvad siin.

 

 

 

Tutvu õppekavaga: Lapsehoidja õppekava 296 h Koolitaja OÜ

Koolitus toimub kahel kuni kolmel tööpäeval nädalas.
Asukoht: Veebikeskkond Zoom.
Esmaabi koolitus ja juhendatud praktika on kontaktõppes.

Hind: 1628,00 eurot + km (koos käibemaksuga 1953,60 eurot).
Koolituse hind sisaldab osalemist veebikoolitusel, koos koolitusmaterjalidega. Lisaks juhendatud praktikat ja esmaabiandja väljaõppe kursust.
Koolituse eest tasumine toimub e-arve alusel enne koolituse algust. Koolitusele registreerunuks loetakse õppijad, kes on maksnud õppetasu. Õppetöö eest saab tasuda osade kaupa. Koolitaja OÜ koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitaja OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tunnistus ja tõend: Koolituse õpiväljundid on tõendatud ja lõpetajale väljastatakse tunnistus, kui ta on osalenud auditoorses õppes vähemalt 80% ulatuses, läbinud esmaabi koolituse ja juhendatud praktika. Kui õppe lõpetamise tingimused on täitmata, väljastatakse õppetöös osalejale läbitud teemade osas tõend.

Lapsehoidja kutsete taotlemise kohta saab lugeda siit.

Küsi lisa ja registreeru: Anneli Pärna tel 528 3358 või anneli@koolitaja.com