fbpx

Kui armastad lastega tegeleda, tule lapsehoidja koolitustele 18.09–13.11.2024. ERIALATUNNID VEEBIÕPPES!
Õpe toimub veebikeskkonnas Zoom (erialatunnid), kontaktõppes sinu kodukohas (praktika) ja 8 tundi esmaabiandja koolitus Tallinnas.

Koolitaja OÜ 296-tunnisel „Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja assistendi koolitusel“ omandad teadmisi, mis on vastavuses lapsehoidja tase 5 kutsestandardi kompetentsidele ja kompetentsipõhistele tegevusnäitajatele. Lisaks läbid 80-tunnise juhendatud (tööpraktika oma kodukohas), mis õpitut kinnistada aitab. Koolituse järgselt saad oma teadmisi ja praktilisi oskusi kasutada töös lapsehoidjana ja lasteaiaõpetaja assistendina või abina.

Koolituse läbinud õppija:
1. kujundab turvalise ja mängulise kasvukeskkonna, lähtudes lapse vajadusest ja heaolust;
2. toetab lapse arengut ja enesekohaste oskuste kujunemist;
3. toetab lapse tervise edendamist, lähtudes lapse tervislikust seisundist ja annab vajaduse korral esmaabi;
4. märkab lapse erivajadust ja toetab lapse arengut igapäevastes tegevustes;
5. teeb koostööd lapsevanema või hooldajaga ja kolleegidega, lähtudes meeskonnatöö põhimõtetes ning analüüsides oma kutseoskusi.

Sihtgrupp on vähemalt keskharidusega täisealised isikud, kes soovivad töötada lapsehoidjana või lasteaiaõpetaja assistendina.

Koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides) on 296 tundi, millest 256 tundi on auditoorset tööd ja 40 tundi iseseisvat tööd.
Auditoorse töö kogumaht sisaldab: 160 tundi erialane õpe, 80 tundi juhendatud praktikat ja 16 tundi esmaabi väljaõpet.

 

Kursuse põhikoolitaja Janne Liidik (fotol) on Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu asutaja ning 17-aasta juhtinud Ridiradiralla OÜs lapsehoidjate võrgustikku. Janne on lapsehoidjaid koolitanud 15-aastat.

Koolitajate tutvustused asuvad siin.

 

 

 

 

 

Tutvu õppekavaga: Lapsehoidja õppekava 296 h Koolitaja OÜ

Koolitus toimub kahel kuni kolmel tööpäeval nädalas.

Õppe toimumise koht:
Erialatunnid (160 akad tundi) ja üks esmaabi päev (akad tundi) on e-õppekeskkond Zoom.
Üks esmaabi praktiline koolituspäev (8 akad tundi) on klassiõppes Tallinnas.
Tööpraktika (80 akad tundi) on õppija kodukohas töökeskkonnas.

Hind: 1876,67 eurot + km (koos käibemaksuga 2289,54 eurot).
Koolituse hind sisaldab osalemist koolitusel, koos koolitusmaterjalidega e-õppekeskkonnas. Lisaks juhendatud praktikat ja esmaabiandja väljaõppe kursust.
Koolituse eest tasumine toimub e-arve alusel enne koolituse algust. Koolitusele registreerunuks loetakse õppijad, kes on maksnud õppetasu. Õppetöö eest saab tasuda osade kaupa. Koolitaja OÜ koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitaja OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tunnistus ja tõend: Koolituse õpiväljundid on tõendatud ja lõpetajale väljastatakse tunnistus, kui ta on osalenud auditoorses õppes vähemalt 80% ulatuses, läbinud esmaabi koolituse ja juhendatud praktika. Kui õppe lõpetamise tingimused on täitmata, väljastatakse õppetöös osalejale läbitud teemade osas tõend.

Lapsehoidja kutsete taotlemise kohta saab lugeda siit.

Küsi lisa ja registreeru: Anneli Pärna tel 528 3358 või anneli@koolitaja.com

Tunnuspilt: Megapixl