fbpx

Kui sulle meeldib teisi juhendada ja toetada, tule tegevusjuhendaja koolitusele 13.11.24–16.04.25. ERIALATUNNID VEEBIÕPPES!
Õpe toimub veebikeskkonnas Zoom (erialatunnid), kontaktõppes sinu kodukohas (praktika) ja 8 tundi esmaabiandja koolitus Tallinnas.

Koolitaja OÜ 306-tunnisel „Tegevusjuhendaja koolitusel“ omandad teadmisi ja oskusi, mis on vastavuses sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti 4. taseme kutsestandardiga ja sotsiaalkaitseministri 26.04.2022. a määrusega nr 38 „Tegevusjuhendaja ettevalmistusnõuded ja nõuded koolitusele”. Lisaks läbid 80-tunnise juhendatud tööpraktika oma kodukohas, mis aitab õpitut kinnistada.

Koolituse läbinud õppija:

1. orienteerub sotsiaal- ja hoolekandeteenustes, järgib eetika põhimõtteid ja teab võrgustikutöö aluseid;
2. märkab erinevate sihtrühmade vajadusi ja mõistab kliendi arengutasemest ning tegevusvõimest tulenevaid eripärasid;
3. juhendab erihoolekandeteenuse sihtrühma kuuluvat klienti vastavalt tema arengutasemele ja tegevusvõimele;
4. jälgib kliendi terviseseisundit, osutab abivajajale esmaabi ja vajadusel kutsub abi;
5. korraldab kliendi teenusega seotud dokumendihaldust vastavalt nõuetele.

Sihtgrupp on sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas tegevusjuhendajana töötavad või tööd alustavad inimesed, kes töö on seotud psüühikahäirega isikutega.
Neljanda taseme kutse taotlemisel on nõutud vähemalt keskharidus.
Veebi- ja kombineeritud õppes osalemiseks on vajalik arvuti, koos veebikaamera ja töötava mikrofoniga ning hea internetiühendus.

Koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides) on 306 tundi, millest 256 tundi on auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd.
Auditoorse töö kogumaht sisaldab: 160 tundi erialast õpet, 80 tundi juhendatud praktikat töökeskkonnas ja 16 tundi esmaabi väljaõpet.

Kursuse põhikoolitaja on Kaili Käesel-Maastik (fotol), kes erialalt on tegevusjuhendaja-sotsiaaltöötaja ja omab Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö magistrikraadi ning on erihoolekandes üle 20 aasta tegutsenud.
Kailit on tunnustatud tiitliga Aasta sotsiaaltöötaja 2023.

 

 

“Koolitajana pean oluliseks, et tegevusjuhendaja mõistab oma rolli ühiskonnas ja teab, et tema tegutsemine avaldab mõju inimese üldisele toimetulekule iseenda ja ümbritsevaga,“ lisab koolitaja Kaili.
Koolitajate tutvustused asuvad siin. 

Tutvu õppekavaga: Tegevusjuhendaja õppekava Koolitaja OÜ

Koolitus toimub kahel kuni kolmel tööpäeval nädalas.

Õppe toimumise koht:
Erialatunnid (160 h) ja üks esmaabi päev (8 h) on veebikeskkonnas Zoom.
Üks esmaabi praktiline koolituspäev (8 h) on Tallinnas.
Tööpraktika (80 h) on õppija kodukohas.

Hind: 2020,00 eurot + km (koos käibemaksuga 2464,40 eurot).
Koolituse hind sisaldab osalemist koolitusel, koos koolitusmaterjalidega e-õppekeskkonnas. Lisaks juhendatud praktikat ja esmaabiandja väljaõppe kursust.
Koolituse eest tasumine toimub e-arve alusel enne koolituse algust. Koolitusele registreerunuks loetakse õppijad, kes on maksnud õppetasu. Õppetöö eest saab tasuda osade kaupa.
Koolitaja OÜ koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitaja OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tunnistus ja tõend: Koolituse tunnistus väljastatakse lõpetajale siis, kui ta on osalenud auditoorses õppes vähemalt 80% ulatuses, sooritanud kõik iseseisvat tööd, läbinud täies mahus esmaabiandja väljaõppe ja juhendatud praktika töökeskkonnas. Kui õppe lõpetamise tingimused on täitmata, väljastatakse õppetöös osalejale läbitud teemade kohta tõend.

Tegevusjuhendaja kutsete taotlemise kohta saab lugeda siit.

Küsi lisa ja registreeru: Anneli Pärna tel 528 3358 või anneli@koolitaja.com.

 

Tunnuspilt: freepik.com