fbpx

Kui soovid abivajaja eest teadlikumalt hoolitseda, osale 12.03–17.09.2024 ABIHOOLDUSTÖÖTAJA koolitusel!
ENAMUS TUNDE VEEBIÕPPES!
Õpe toimub veebikeskkonnas Zoom ja Tallinnas (16 tundi).

Koolitaja OÜ 114-tunnise abihooldustöötaja koolituse eesmärk:
Koolituse tulemusena on õppijal vajalikud teadmised ja oskused, et toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Õppija lähtub oma erialases töös hooldustöötaja 3. taseme kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidest.

Õpiväljundid. Koolituse läbinud õppija:
1. planeerib ja teeb hooldustegevusi, lähtudes abivajaja seisundist ning hooldusplaanist;
2. järgib toiduhügieeni põhimõtteid;
3. planeerib ja teeb majapidamistöid ja korraldab abivajajale turvalise keskkonna;
4. määrab abivajaja tervisliku seisundi, annab abivajajale esmaabi ja vajadusel kutsub abi;
5. kasutab töös abivajaja (sh dementsussündroomiga inimestega) ja tema lähedastega erinevaid suhtlemisvorme ja -tasandeid;
6. järgib oma töös hoolekande eetilisi põhimõtteid ja teab valdkonnaga seotud õigusakte.

Sihtgrupp on sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas abihooldustöötajana töötavad või tööd alustavad inimesed.

Koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides) on 114 tundi, millest 112 tundi on auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat tööd. Koolituse kogumaht sisaldab 16 tunnist esmaabiandja väljaõpet.

Koolitaja OÜ põhikoolitaja Anne-Ly Reede (fotol) on üle 15 aasta juhtinud hoolekandeasutusi ning osalenud tervise- ja hooldusteenuste arendamisel mitmetes nõukogudes. Tegevpraktikuna peab ta oluliseks, et hooldustöötajad on ettevalmistusega ja tõdeb, et koolitus annab teadmistele ja oskustele lisaks võimaluse tõsta kvalifikatsiooni ja arendada tööks vajalikke isikuomadusi. “Hooldustöötaja amet on enam väärtustamist väärt! Inimesed on usaldanud oma lähedased meie kätesse. Oleme abivajaja jaoks esimesed märkajad, ” lisab Anne-Ly Reede.

 

Lisaks koolitavad Hanna-Stiina Heinmets, Piret Purdelo-Tomingas, Katrin Nugis, Triin Rõõmusoks, Madli Tiigirand jt.

Koolitajate tutvustused asuvad siin.

Tutvu õppekavaga: Abihooldustöötaja õppekava 114 h, Koolitaja OÜ

Koolitus toimub kahel kuni kolmel tööpäeval nädalas.

 

Õppe toimumise koht:
Erialatunnid (88 akad tundi) ja üks esmaabi päev (8 akad tundi) on veebikeskkonnas Zoom.
Üks erialane õppepäev (8 akad tundi) on Teresa Abivahendikeskuses, Tallinnas.
Üks esmaabi praktiline koolituspäev (8 akad tundi) on Väike-Paala 1, Tallinnas.

Hind: 896,00 € + km (koos käibemaksuga 1093,10 €)
Koolituse hind sisaldab osalemist koolitusel, koos koolitusmaterjalidega e-õppekeskkonnas. Lisaks esmaabiandja väljaõppe kursust.
Koolituse eest tasumine toimub e-arve alusel enne koolituse algust. Koolitusele registreerunuks loetakse õppijad, kes on maksnud õppetasu. Õppetöö eest saab tasuda osade kaupa. Koolitaja OÜ koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitaja OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tunnistus ja tõend: Koolituse õpiväljundid on tõendatud ja lõpetajale väljastatakse tunnistus, kui ta on osalenud auditoorses õppes vähemalt 80% ulatuses, läbinud esmaabi koolituse ja juhendatud praktika. Kui õppe lõpetamise tingimused on täitmata, väljastatakse õppetöös osalejale läbitud teemade osas tõend.

Hooldustöötaja kutsete taotlemise kohta saab lugeda siit.

Küsi lisa ja registreeru: Anneli Pärna tel 528 3358 või anneli@koolitaja.com.

Tunnuspilt: megapixl.com