fbpx

Kui armastad lastega tegeleda, tule lapsehoidja koolitustele 03.05-25.10.2023. ERIALATUNNID VEEBIÕPPES!
Õpe toimub veebikeskkonnas Zoom (erialatunnid), kontaktõppes sinu kodukohas (praktika) ja 8 tundi esmaabiandja koolitus Tallinnas.

Koolitaja OÜ 296-tunnisel „Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja assistendi koolitusel“ omandad teadmisi, mis on vastavuses lapsehoidja 5. taseme kutsestandardi kompetentsidele ja kompetentsipõhistele tegevusnäitajatele. Lisaks läbid 80-tunnise juhendatud praktikat töökeskkonnas (soovi korral oma kodukohas), mis aitab õpitut kinnistada. Koolituse järgselt saad oma teadmisi ja praktilisi oskusi kasutada töös lapsehoidjana ja lasteaiaõpetaja assistendina või abina.

Koolituse läbinud õppija:

  • toetab lapse arengut ning turvalise ja mängulise kasvukeskkonna kujundamist, koostöös lapsevanema või hooldajaga;
  • hooldab last koostöös lapsevanema või hooldajaga, lähtudes lapse õigustest, heaolust ja turvalisusest;
  • kujundab lapse enesekohaseid oskusi arvestades lapse vanuse, arenguetappide ja erivajadustega;
  • toetab lapse tervise edendamist, lähtudes lapse tervislikust seisundist ja individuaalsetest vajadustest ning annab vajaduse korral esmaabi;
  • juhendab kolleege ja koostab juhendmaterjale, lähtudes laste ja kolleegide arenguvajadustest;
  • osaleb meeskonnatöös ja juhib vajaduse korral meeskonda, lähtudes meeskonnatöö põhimõtetest;
  • analüüsib oma kutseoskusi ja hindab oma arenguvajadusi lapsehoidjana ja lasteaiaõpetaja assistendina, lähtudes lapsehoidja 5. taseme kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidest;
  • arutleb lapsehoiuteenuse üle ning järgib oma töös lapsehoidja kutsestandardit, -eetikat ja kõiki lapsehoiuteenusele esitatud nõudeid.

Sihtgrupp on täisealised inimesed, kes soovivad töötada lapsehoidjana või lasteaiaõpetaja assistendina. Veebi- ja kombineeritud õppes osalemiseks on vajalik arvuti, koos veebikaamera ja töötava mikrofoniga ning hea internetiühendus.

Koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides) on 296 tundi, millest 256 tundi on auditoorset tööd ja 40 tundi iseseisvat tööd.
Auditoorse töö kogumaht sisaldab: 160 tundi erialane õpe, 80 tundi juhendatud praktikat ja 16 tundi esmaabi väljaõpet.

 

Kursuse põhikoolitaja Janne Liidik (fotol) on Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu asutaja ning 17-aastat juhtinud Ridiradiralla OÜs lapsehoidjate võrgustikku. Janne on lapsehoidjaid koolitanud 15-aastat.

 

Koolitajate tutvustused asuvad siin.

 

 

 

Tutvu õppekavaga: Lapsehoidja õppekava 296 h Koolitaja OÜ

Koolitus toimub kahel kuni kolmel tööpäeval nädalas.

Õppe toimumise koht:
Erialatunnid (160 h) ja üks esmaabi päev (8 h) on e-õppekeskkond Zoom.
Üks esmaabi praktiline koolituspäev (8 h) on klassiõppes Tallinnas.
Tööpraktika (80h) on õppija kodukohas töökeskkonnas.

Hind: 1876,67 eurot + km (koos käibemaksuga 2252,00 eurot).
Koolituse hind sisaldab osalemist koolitusel, koos koolitusmaterjalidega e-õppekeskkonnas. Lisaks juhendatud praktikat ja esmaabi väljaõpet.

Koolituse eest tasumine toimub e-arve alusel enne koolituse algust. Koolitusele registreerunuks loetakse õppijad, kes on maksnud õppetasu. Õppetöö eest saab tasuda osade kaupa. Koolitaja OÜ koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitaja OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tunnistus ja tõend: Koolituse tunnistus väljastatakse lõpetajale siis, kui ta: on osalenud auditoorses õppes vähemalt 80% ulatuses, sooritanud kõik iseseisvad tööd, läbinud täies mahus juhendatud praktika töökeskkonnas ning esmaabi väljaõppe. Kui õppe lõpetamise tingimused on täitmata, väljastatakse õppetöös osalejale läbitud teemade kohta tõend.

Lapsehoidja kutsete taotlemise kohta saab lugeda siit.

Küsi lisa ja registreeru: Anneli Pärna tel 528 3358 või anneli@koolitaja.com

Tunnuspilt: Megapixl