fbpx

Tule Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja assistendi täiendkoolitusele (56 h) ning oskad arendad laste kõnet ja kasutad sobivaid suhtlemise tehnikaid. Lisaks läbi viia loovaid käelisi tegevusi ja mänge lastele ning juhendada töökaaslasi.

Aeg: 13.01–04.05.2024. Osaleda saab ka eraldi õppepäevadel.

Asukohad: Raplamaa, Rapla vald. Atla mõis; Rapla, Lasteaia 5; Märjamaa, Pärnu mnt 87, Saue.

Sihtgrupp on: lasteaiaõpetaja assistendid ja õpetajaabid, lapsehoidjad ning lapsevanemad.

Koolituse läbinud õppija:

  • Suhtleb lapsega tema keele ja kõne arengut toetaval viisil ning märkab keele- ja kõnehäireid.
  • Arendab ja toetab lapse loovust ning käelisi tegevusi.
  • Valmistab ette eri liiki mänge ja juhendab nende elluviimist.
  • Kujundab väärtusi isikliku eeskujuga ning arendab lapsega suhtlemist läbi ühistegevuste ja mängude.
  • Juhendab kolleege ning osaleb meeskonnatöös ja juhib vajaduse korral meeskonda.
  • Hindab oma arenguvajadusi lapsehoidjana ja lasteaiaõpetaja assistendina, lähtudes lapsehoidja 5. taseme kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidest.

Koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides) on 56 tundi.

Õppekava: Lapsehoidja täiendkoolitus, 56 h. Koolitaja OÜ

Õppäevad laupäeviti:

TOIMUNUD 13.01 Tööjuhendamine. Atla mõisas.
TOIMUNUD 27.01 Loov meisterdamine lastega. Raamatukogu lastehoid, Lasteaia 5, Rapla.
23.03 Mängud lastega. Märjamaa Lastehoid, Pärnu mnt 87, Märjamaa.
06.04 Vaimse tervise edendamine. Erialase arenguvajaduse mõistmine. Lasteaia 5, Rapla.
20.04 Erivajadusega lapse hoidmine. Väljasõit erivajadustega laste asutusse.
04.05 Tööjuhendamine – meeskonnatöö. Raamatukogu lastehoid, Lasteaia 5, Rapla.
Suhtlemine lastega. Laagri, Saue vald, Harjumaa.

 

 

Kursuse põhikoolitaja Janne Liidik (fotol) on Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu asutaja ning 17-aasta juhtinud Ridiradiralla OÜs lapsehoidjate võrgustikku. Janne on lapsehoidjaid koolitanud 15-aastat. Lisaks koolitavad Signe Laar, Airi Raidmets, Marge Oruväli jt.

Koolitajate tutvustused asuvad siin.

 

 

 

Kursuse hind: 665,00 €. Ühe õppepäeva hind on 95 €. Hinnad sisadavad käibemaksu.

Koolituse hind sisaldab õppematerjale.

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Koolitusele registreerunuks loetakse õppijad, kes on maksnud õppetasu. Koolitaja OÜ koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitaja OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 
Pane tähele! Alates 01.01.2024 rahastab Töötukassa koolitusi, mille maht on vähemalt 26 akadeemilist tundi.

Tunnistus ja tõend: Koolituse õpiväljundid on tõendatud ja lõpetajale väljastatakse tunnistus, kui ta on osalenud kõikides auditoorsetes tundides ning läbinud hindamise. Kui õppe lõpetamise tingimused on täitmata, väljastatakse õppetöös osalejale läbitud teemade osas tõend.

Küsi lisa ja registreeru: Anneli Pärna tel 528 3358 või anneli@koolitaja.com.

Tunnuspildi foto: Marilin Leenurm