fbpx

Tule Lapsehoidja täiendkoolitusele veebiõppes ning oskad läbi viia loovaid käelisi tegevusi ja mänge. Arendad laste rütmikat, kõnet ja kasutad sobivaid suhtlemise tehnikaid.

2022. laupäeviti kell 9.00-16.00.

Sihtgrupp on: lasteaiaõpetaja assistendid ja õpetajaabid, lapsehoidjad ning lapsevanemad.

Koolituse läbinud õppija:

  • Kasutab rütmikat ja muusikat lapse arengu toetamisel.
  • Suhtleb lapsega tema keele ja kõne arengut toetaval viisil ning märkab keele- ja kõnehäireid.
  • Arendab ja toetab lapse loovust ning käelisi tegevusi.
  • Valmistab ette eri liiki mänge ja juhendab nende elluviimist.
  • Kujundab väärtusi isikliku eeskujuga ning arendab lapsega suhtlemist läbi ühistegevuste ja mängude.

Koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides) on 40 tundi.

Õppekava: Lapsehoidja täiendkoolitus, 40 h. Koolitaja OÜ

Toimunud õppepäevad:
19.02 Rütmika tähtsus lapse arengus (toimunud). Margit Sarri
12.03 Lapse kõne areng (toimunud). Kaia Karlep
9.04 Loov meisterdamine lastega. Janne Liidik
17.09 Mängud lastega. Janne Liidik
15.10 Suhtlemine lastega. Triin Rõõmusoks

Koolitajate tutvustused asuvad siin.

Asukoht: Veebikeskkond Zoom.

Ühe õppepäeva hind: 95,00 eurot (koos käibemaksuga).

Koolituse hind sisaldab digitaalseid õppematerjale.
Kõigile loova meisterdamise õppepäeval (9.04) osalejatele saadetakse käsitöö materjalid postiga.

Koolituse eest tasumine toimub e-arve alusel enne koolituse algust. Koolitusele registreerunuks loetakse õppijad, kes on maksnud õppetasu. Koolitaja OÜ koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitaja OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tunnistus ja tõend: Koolituse õpiväljundid on tõendatud ja lõpetajale väljastatakse tunnistus, kui ta on osalenud kõikides auditoorsetes tundides ning läbinud hindamise. Kui õppe lõpetamise tingimused on täitmata, väljastatakse õppetöös osalejale läbitud teemade osas tõend.

Küsi lisa ja registreeru: Anneli Pärna tel 528 3358 või anneli@koolitaja.com.

Tunnuspildi foto: Marilin Leenurm