fbpx

Kui sulle meeldib teisi juhendada ja toetada, tule tegevusjuhendaja ja töötamise toetamise veebikoolitusele 10.10.22-20.02.23.

Koolitaja OÜ 338-tunnisel „Tegevusjuhendaja ja töötamise toetamise veebikoolitusel“ omanda teadmisi ja oskusi, mis on vastavuses „Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti“, tase 4 kutsestandardi kompetentsidele ja kompetentsipõhistele tegevusnäitajatele. Koolituse kogumaht sisaldab 80-tunnit juhendatud tööpraktikat, mis õpitut kinnistada aitab.

Koolituse läbinud õppija:

 • Mõistab tegevusjuhendaja (koos töötamise toetamise) teenuse olemust, järgib hoolekande eetika põhimõtteid ja seadusandlust;
 • Toetab psüühilise erivajadusega inimese sotsiaalsete oskuste arengut ja tegevusvõimet;
 • Oskab erihoolekandeteenuse sihtrühma kuuluvat inimest abistada jõustamise, juhendamise ja motiveerimise kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul;
 • Toetab klienti õpi- ja/või tööharjumuste Teeb kogukonnatööd töökohtade kaardistamisel ja koha kohandamisel;
 • Juhendab ja nõustab tööandjat isiku tööle rakendamisel;
 • Toetab klienti talle võimetekohase töö leidmisel ja vajadusel esindab teda töösuhetes;
 • Toetab, juhendab ja nõustab isikut töötamise ajal ja juhendab isiku enesehindamist töövaldkonnas;
 • Juhendab isikut ja temaga koos tööd tegevaid isikuid tööalastes suhetes;
 • Kasutab erinevaid suhtlemisvorme ja -tasandeid;
 • Tuleb toime kliendi tervisedendusega, vajadusel annab esmaabi;
 • Analüüsib oma kutseoskusi ja arenguvajadusi ja toetab sotsiaalse võrgustiku aktiveerimist.

Sihtgrupp on täisealised isikud, kes soovivad töötada tegevusjuhendajana psüühikahäirega isikutega. Tegevusjuhendaja, tase 4 kutse taotlemisel on nõutud vähemalt keskharidus.

Koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides) on 338 tundi, millest 288 tundi on auditoorset tööd, (sh 80 tundi on juhendatud praktikat) ja 50 tundi iseseisvat tööd. Koolituse kogumaht sisaldab 16 tunnist esmaabiandja väljaõpet.

 

Kursuse põhikoolitaja on Piret Pent-Miiling (fotol), kes on Eesti Tegevusjuhendajate Liidu juhatuse liige ja erihoolekande valdkonnas töötanud üle 15 aasta. Lisaks koolitavad: Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö magistrikraadiga Kaili Käesel-Maastik ning erihoolekandes üle 10aasta tegutsenud Madli Tiigirand jt.

 

Koolitajate tutvustused asuvad siin. 

 

 

Tutvu õppekavaga: Tegevusjuhendaja ja töötamise toetamise 2022 õppekava Koolitaja OÜ

Koolitus toimub kahel kuni kolmel tööpäeval nädalas.
Asukoht: Veebikeskkond Zoom.
Esmaabi koolitus ja juhendatud praktika on kontaktõppes.

Hind: 1956,00 eurot + km (koos käibemaksuga 2347,20 eurot).
Koolituse hind sisaldab osalemist veebikoolitusel, koos koolitusmaterjalidega. Lisaks juhendatud praktikat ja esmaabiandja väljaõppe kursust.
Koolituse eest tasumine toimub e-arve alusel enne koolituse algust. Koolitusele registreerunuks loetakse õppijad, kes on maksnud õppetasu. Õppetöö eest saab tasuda osade kaupa. Koolitaja OÜ koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitaja OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tunnistus ja tõend: Koolituse õpiväljundid on tõendatud ja lõpetajale väljastatakse tunnistus, kui ta on osalenud auditoorses õppes vähemalt 80% ulatuses, läbinud esmaabi koolituse ja juhendatud praktika. Kui õppe lõpetamise tingimused on täitmata, väljastatakse õppetöös osalejale läbitud teemade osas tõend.

Tegevusjuhendaja kutsete taotlemise kohta saab lugeda siit.

Küsi lisa ja registreeru: Anneli Pärna tel 528 3358 või anneli@koolitaja.com.