fbpx

Kui soovid abivajaja eest teadlikumalt hoolitseda, osale 19.09.23–15.02.24 hooldustöötaja koolitusel! ENAMUS TUNDE VEEBIÕPPES!
Õpe toimub veebikeskkonnas Zoom, kontaktõppes sinu kodukohas (praktika) ja Tallinnas (24 tundi).

Koolitaja OÜ 212-tunniseHooldustöötaja koolituse“ eesmärk:
Koolituse tulemusena on õppijal vajalikud teadmised ja oskused, et toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Õppija lähtub oma erialases töös hooldustöötaja 3. taseme kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidest.

Õpiväljundid. Koolituse läbinud õppija:
1. abistab ja juhendab abivajajat elamistoimingutes, toetades teda väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel;
2. planeerib ja teeb hooldustegevusi, lähtudes abivajajast kui tervikust, tema seisundist ning hooldusplaanist;
3. seletab hügieenireegleid ja toiduhügieeni põhimõtteid abivajajale ning järgib neid oma töös;
4. toetab abivajajat tervise taastamisel ja hoidmisel, kohaldades talle turvalise keskkonna, juhendades tema seksuaalkäitumist, kontrollides tervisenäitajaid, abistades ravimite manustamisel ja abivahendite kasutamisel ning andes vajadusel esmaabi;
5. teeb ohutustehnikaid järgides majapidamis- ja korrastustöid, kaasates võimalusel abivajajat;
6. hooldab surijat ning toetab ja juhendab lähedasi surija hooldusel;
7. kasutab töös abivajaja (sh dementsussündroomiga inimestega) ja tema lähedastega erinevaid suhtlemisvorme ja -tasandeid, toetades sotsiaalse võrgustiku aktiveerimist;
8. hindab oma kutseoskusi ja arenguvajadusi hooldustöötajana ja järgib oma töös inimõigusi, hoolekande eetilisi põhimõtteid ja valdkonnaga seotud õigusakte.

Sihtgrupp on sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas hooldustöötajana töötavad või tööd alustavad inimesed.

Koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides) on 212 tundi, millest 192 tundi on auditoorset tööd (sh 80 tundi on juhendatud praktikat) ja 20 tundi iseseisvat tööd. Koolituse kogumaht sisaldab 16 tunnist esmaabiandja väljaõpet.

 

Kursuse põhikoolitaja on Anne-Ly Reede (fotol), kes on  üle 15 aasta juhtinud hoolekandekeskusi ning osalenud tervise- ja hooldusteenuste arendamisel mitmetes nõukogudes ja rajanud koostööd paljude Eesti sotsiaalasutuste vahel. Lisaks koolitavad Hanna-Stiina Heinmets, Kaisa Högren, Ülle Kaasik, Katrin Nugis, Anneli Pärna, Triin Rõõmusoks, Madli Tiigirand, Piret Purdelo-Tomingas.

 

Koolitajate tutvustused asuvad siin.

 

Tutvu õppekavaga: Hooldustöötaja õppekava 212 h, Koolitaja OÜ

 

Koolitus toimub kahel kuni kolmel tööpäeval nädalas.

Õppe toimumise koht:
Erialatunnid (100 h) ja üks esmaabi päev (8 h) on veebikeskkonnas Zoom.
Üks esmaabi praktiline koolituspäev (8 h) ja kaks õppepäeva (16 h) on Tallinnas.
Tööpraktika (80h) on õppija kodukohas.

Hind: 1360,00 € + km (koos käibemaksuga 1632,00 €)
Koolituse hind sisaldab osalemist koolitusel, koos koolitusmaterjalidega e-õppekeskkonnas. Lisaks juhendatud praktikat ja esmaabiandja väljaõppe kursust.
Koolituse eest tasumine toimub e-arve alusel enne koolituse algust. Koolitusele registreerunuks loetakse õppijad, kes on maksnud õppetasu. Õppetöö eest saab tasuda osade kaupa. Koolitaja OÜ koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitaja OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tunnistus ja tõend: Koolituse õpiväljundid on tõendatud ja lõpetajale väljastatakse tunnistus, kui ta on osalenud auditoorses õppes vähemalt 80% ulatuses, läbinud esmaabi koolituse ja juhendatud praktika. Kui õppe lõpetamise tingimused on täitmata, väljastatakse õppetöös osalejale läbitud teemade osas tõend.

Hooldustöötaja kutsete taotlemise kohta saab lugeda siit.

Küsi lisa ja registreeru: Anneli Pärna tel 528 3358 või anneli@koolitaja.com.

Tunnuspilt: megapixl.com