fbpx

Tule 8-tunnisele tugiisiku täiendkoolitusele veebiõppes “Rahvusvahelise kaitse saaja tugiisik”

November 2024, veebikeskkonnas Zoom.

Kursuse läbinud õppija:

  • Mõistab rahvusvahelise kaitse saaja tugiisikteenuse olemust, järgib eetika põhimõtteid ja seadusandlust;
  • Teab mis on ränne (rändeliikide, rändestatistika tutvustus, mõisted);
  • Toetab klienti teenuste saamisel (sh kaitsesaajatele suunatud spetsiifilised teenused ning teenused, mida nad tavaliselt kasutavad ja vajavad);
  • Teab võimalike nähtavad ja nähtamatud takistusi erinevate teenuste kasutamisel;
  • Teeb võrgustikutööd, kaitsesaaja toetamisel;
  • Mõistab rändajate vaimse tervise seisundeid;
  • Mõistab kultuuritundlikkuse olemust ja arendab endas seda oskust.

Koolitusel omandatud teadmised ja oskused on vastavuses sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti tase 4 kutsestandardi, töö rahvusvahelise kaitse saaja kompetentsidele ja kompetentsipõhistele tegevusnäitajatele.

Sihtgrupp on inimesed, kes soovivad pakkuda rahvusvahelise kaitse saaja tugiisikuteenust täiskasvanutele, lastele ja peredele ja teised huvilised.

Koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides) on 8 auditoorse töö tundi.
17.10.2023 (8 akadeemilist tundi)
Kell 9.00-16.00

Asukoht: Veebikeskkond Zoom.

Koolitajad on Eesti Pagulasabi MTÜst, kelle missioon on seista pagulaste ja teiste haavatavate gruppide õiguste ja heaolu eest Eestis ja väljaspool.

Laura Ombler, Vaimse tervise programmi juht

Tutvu õppekavaga: Rahvusvahelise kaitse saaja tugiisik 8 h

Hind: 95 eurot (koos käibemaksuga).
Koolituse hind sisaldab kõiki koolitusmaterjale.
Koolituse eest tasumine toimub e-arve alusel enne koolituse algust. Koolitusele registreerunuks loetakse õppijad, kes on maksnud õppetasu. Õppetöö eest saab tasuda osade kaupa.
Koolitaja OÜ koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitaja OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tunnistus ja tõend: Koolituse õpiväljundid on tõendatud ja lõpetajale väljastatakse tunnistus, kui ta on osalenud auditoorses õppes 100% ulatuses.

Küsi lisa ja registreeru: Anneli Pärna tel 528 3358 või anneli@koolitaja.com.

Foto: Freeimages.com