fbpx

Rapla lasteaias Päkapikk on vaikne tund, mil direktor Katrin Antsoniga pisut juttu vestame. Räägime peamiselt lapsehoidja kutse vajalikkuse teemal õpetaja abidele ja assistentidele. Katrin kinnitab, et nende majas on väga toredad ja igati pädevad töötajad, kes annavad endast parima, et lastel oleks hea ja turvaline lasteaias olla. Asutuse siseselt peetakse väga oluliseks, et kogu kollektiiv on õppimise ja arenemise protsessis. Kõigil õpetajatel on pedagoogiline haridus ning lisaks osalevad töötajad pidevalt täiendkoolitustel. Heaks tavaks on maja siseselt tutvuda töökaaslaste parimate praktikatega, näiteks projektõppe tegevustega. Teiste rühmade tundide külastused annavad uusi vaatenurki ja erinevaid metoodikate kasutamisvõimalusi (kiusamisvaba lasteaed, vaikuseminutid, hea alguse metoodika).

Küsimusele, kuivõrd mõjutab lasteaia elu see, kui õpetaja abid ja assistendid peavad oma kutseoskusi tunnistuse abil tõendama hakkama, vastab direktor, et nad on selleks valmis. Häid töötajaid hoida soovides on Päkapiku lasteaias sügisel algamas aastane Valgamaa Kutseõppekeskuse lapsehoidja kursus, mille grupp on komplekteerumas Rapla valla nelja lasteaia töötajatest. Koolitusprojekti Rapla poolne koostööpartner ongi Katrin Antson, kes on erialalt kutsepedagoog ning seeläbi oskab haridust väärtustada ning õppijaid nende teekonnal toetada ja innustada, et nad jõuaks kutseeksami sooritamiseni. Positiivse õppija näitena toob direktor õpetaja abina töötava Sillen Luhtoja, kes 2016. aastal läbis lapsehoidja koolituse ja nüüd taas kutset uuendab. Silleni õpihimu kohta on ka tema koolitajal Janne Liidikul vaid kiidusõnu öelda. Katrin lisab veel, et nii rõõmus ja lahke lastega tegelev töötaja on iga lasteaia unistus.

Lapsehoidja kutse taotlemiseks on augustis Raplas algamas ka, avatud kursusena toimuv lapsehoidjate koolitus, mida viib ellu Ulata Käsi MTÜ. Kursuse üks õpetajatest, Janne Liidik on Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu asutaja ja Sotsiaalkindlustusameti hankepartner Raplamaal. 2008.aastast lapsehoidjaid koolitanud Janne kinnitab, et kutsetunnistuse omamine on nende erialal järjest olulisem. Alushariduse seaduse eelnõu üks teemasid ongi hetkel lapsehoiuteenuse viimine alusharidust reguleerivate seaduste alla, mille tulemusel hakkab kehtima nõue, et nii hoius kui lasteaias on kõigil töötajatel kas eriharidus või
lapsehoidja kutse.

Vestluse lõpus tõdeme Katriniga, et lapsehoidja kutsetunnistus ei ole vaid dokument, vaid see kinnitab kutse-eetika ja kutsestandardi tundmist. Koolitatud lapsehoidja oskab parimal viisil toetada lapse arengut nii lasteaias, kui ka kodu- ja päevahoius ning lapsevanemad saavad rahuliku südamega oma igapäeva toiminguid teha. Lastega tegelemist õppinud hoidjad, õpetaja assistendid ja abid oskavad väikeste inimestega usalduslikke suhteid luua ning tänu sellele arenevad kiiremini lapse kõne, mälu, iseseisvus ning teised võimed.

—-

Lapsehoidja kutse taotlemiseks on augustis Rapla Rahvakooli õppeklassis algamas lapsehoidjate koolitus, mida Ulata Käsi MTÜ viib ellu, koostöös Koolitaja OÜ-ga. Sellest, kuidas Rapla lasteaias Päkapikk õpetaja assistendid ja abid lapsehoidja kutset omama hakkavad, rääkisime direktor Katrin Antsoniga. Artikkel on Raplamaa Sõnumid veebilehe tellijatele täies mahus lugemiseks. https://sonumid.ee/2020/06/18/lapsed-on-meie-maja-suda/

Tekst: Anneli Pärna
Pildil: Sillen Luhtoja koolieelikute rühma õhtul torti jagamas. Pildistas: Taimo Tammik