fbpx

Arvutiõppe koolitusel saad algteadmisi interneti- ja e-posti kasutamist, lihtsamate programmide (MS Wordis ja MS Excelis) dokumentide koostamisest, e-posti teel suhtlemisest ja sotsiaalmeediast (Facebook). 
Aeg: november 2019. 
Koht: Rapla TG arvutiklass. 

Koolitus toimub esmaspäeviti ja kolmapäeviti, 4., 6., 11., 13., 18., 20., 25., 27.novembril 2019. 
Kell: 13.00-16.15 (kõigil päevadel)
Maht: 32 ak tundi
Asukoht: Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi arvutiklassis

Sihtrühm: Madalama haridustaseme ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad  grupid.

Koolituse läbinu:

  • Oskab kasutada arvuti ja nutiseadme töötamisel õigeid töövõtteid;
  • Oskab kasutada algtasemel teksti- ja tabelprogrammi;
  • On teadlik tarkvara võimalustest;
  • Oskab kasutada e-riigi ja igapäevaelu võimalusi ID kaardi või mobiil ID-ga;
  • Oskab kasutada internetivõimalusi ja -programme oma töö- ja igapäevaelu vajadustest lähtuvalt.

Koolitaja: Peeter Linnamäe
Korraldajad: Alu Rahvaõpistu koostöös Rapla Rahvakooliga. 
Õppekava ÕK Arvutimaailma avastamas nov. 2019

Osalemine TASUTA.

Koolituse läbimisel väljastatakse osalejatele tunnistus, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 75 %. õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Või kui õppija osales õppetööl osaliselt, väljastatakse tõend vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Registreerimine ja info:
anneli@koolitaja.com, tel 528 3358.


Koolitus „Arvutimaailma avastamas“ viiakse läbi projekti „Meie aja võtmepädevused“ raames. Kootööpartnerid Alu Rahvaõpistu ja MTÜ Võluvõru