fbpx

Motivatsiooni koolitusel püstitad isiklikke õpieesmärke ja õpid neist kinni pidama, planeerid aega ja analüüsid ennast. Lisaks saad rohkem teada enese õpioskustes ja -motivatsioonist. 
Aeg: sept. ja okt. 2019.
Koht: Rapla Rahvakoolis, Hariduse 3 Rapla.

Koolitus toimub:
I koolitusgrupp: E 30.09 (RTG) ja T 01.10 (RaRa), N 03.10 (RaRa), E 07.10 (RTG), kell 17.30-20.45. Kokku: 16 ak. tundi.
II koolitusgrupp (RTG): E 14.10, K 16.10, K 23.10 ja K 30.10 ja kell 13.30-16.45. Kokku: 16 ak. tundi.

Asukoht: Rapla Rahvakoolis (RaRa) Hariduse 3, Rapla II korrusel ning Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis (RTG), Lasteaia 5, Rapla.

Sihtrühm: Madalama haridusega töötavad või töötud erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid.

Koolitajad: Janne Liidik ja Silvi Tarto.
Korraldajad: Alu Rahvaõpistu koostöös Rapla Rahvakooliga. 
Õppekava ÕK Motivatsioon okt.2019

Osalemine TASUTA.

Koolituse läbimisel väljastatakse osalejatele tunnistus, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 75 %. õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Või kui õppija osales õppetööl osaliselt, väljastatakse tõend vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Registreerimine ja info:
anneli@koolitaja.com, tel 528 3358.


Koolitus „Õpimotivatsioon“ viiakse läbi projekti „Meie aja võtmepädevused“ raames. Kootööpartnerid Alu Rahvaõpistu ja MTÜ Võluvõru