fbpx

KOOLITUSGRUPP ON TÄITUNUD. Kui soovid abivajaja eest teadlikumalt hoolitseda, osale 25.10.2021-18.02.2022 hooldustöötaja veebikoolitusel! Koolitaja OÜ 210-tunnise „Hooldustöötaja koolitusel“ omandad teadmisi ja oskusi, mis on vastavuses hooldustöötaja, tase 4 kutsestandardi kompetentsidele ja kompetentsipõhistele tegevusnäitajatele. Lisaks läbid 80-tunnise juhendatud tööpraktika, mis õpitut kinnistada aitab. Omandatud teadmisi ja praktilisi oskusi saad rakendada hooldustöötajana ning abivajajaid toetada nende võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel.

Koolituse läbinud õppija:

  • Järgib hooldustöötaja, tase 4 kutsestandardit, -eetikat ja kõiki hooldusteenusele esitatud nõudeid.
  • Mõistab hooldustööaja töö olemust ja järgib seadusandlust;
  • Oskab abistada ja juhendada abivajajat elamistoimingutes ja teostada hooldustegevusi.
  • Teab hügieenireegleid, toetab klienti abivahendite ja ravimite kasutamisel.
  • Oskab abivajajale luua turvalist keskkonda. Teab, kuidas ennast ja klienti kaitsta.
  • Analüüsib oma kutseoskusi ja arenguvajadusi.
  • Juhendab töökaaslasi ja osaleb ametialases võrgustikutöös.
  • Oskab teostada majapidamis- ja korrastustöid.
  • Tuleb toime kliendi tervisedendusega, oskab vajadusel anda esmaabi. 

Sihtgrupp on sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas hooldustöötajana töötavad või tööd alustavad inimesed.

Koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides) on 210 tundi, millest 190 tundi on auditoorset tööd (sh 80 tundi on juhendatud praktikat) ja 20 tundi iseseisvat tööd. Koolituse kogumaht sisaldab 16 tunnist esmaabiandja väljaõpet.

Kursuse põhikoolitaja on Anne-Ly Reede (fotol), kes on  üle 15 aasta juhtinud hoolekandekeskusi ning osalenud tervise- ja hooldusteenuste arendamisel mitmetes nõukogudes ja rajanud koostööd paljude Eesti sotsiaalasutuste vahel. Lisaks koolitavad Hanna-Stiina Heinmets (kuula podcasti), Piret Purdelo-Tomingas (CV) ja teised oma ala praktikud-koolitajad.


Tutvu õppekavaga: Hooldustöötaja õppekava 210 h, Koolitaja OÜ

Koolitus toimub kahel kuni kolmel tööpäeval nädalas.
Asukoht: veebikeskkonnas Zoomis.

Koolitajate tutvustused asuvad siin.

Hind: 1260,00 €.
Koolituse hind sisaldab kõiki koolitusmaterjale ja õppetööks vajalikke vahendeid ning kohvipause. Lisaks juhendatud praktikat ja esmaabiandja väljaõppe kursust.
Koolituse eest tasumine toimub e-arve alusel enne koolituse algust. Koolitusele registreerunuks loetakse õppijad, kes on maksnud õppetasu. Õppetöö eest saab tasuda osade kaupa. Koolitaja OÜ koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitaja OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tunnistus ja tõend: Koolituse õpiväljundid on tõendatud ja lõpetajale väljastatakse tunnistus, kui ta on osalenud auditoorses õppes vähemalt 80% ulatuses, läbinud esmaabi koolituse ja juhendatud praktika. Kui õppe lõpetamise tingimused on täitmata, väljastatakse õppetöös osalejale läbitud teemade osas tõend.

Hooldustöötaja kutsete taotlemise kohta saab lugeda siit.

Küsi lisa ja registreeru: Anneli Pärna tel 528 3358 või anneli@koolitaja.com.