fbpx

Kui sulle meeldib teisi juhendada ja toetada, tule tegevusjuhendaja ja töötamise toetamise koolitusele 10.05–27.09.23. ERIALATUNNID VEEBIÕPPES!
Õpe toimub veebikeskkonnas Zoom (erialatunnid), kontaktõppes sinu kodukohas (praktika) ja 8 tundi esmaabiandja koolitus Tallinnas.

Koolitaja OÜ 338-tunnisel „Tegevusjuhendaja ja töötamise toetamise koolitusel“ omandad teadmisi ja oskusi, mis on vastavuses sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti 4. taseme kutsestandardiga ja sotsiaalkaitseministri 26.04.2022. a määrusega nr 38 „Tegevusjuhendaja ettevalmistusnõuded ja nõuded koolitusele”. Lisaks läbid 80-tunnise juhendatud tööpraktika oma kodukohas, mis aitab õpitut kinnistada.

Koolituse läbinud õppija:

  • Orienteerub sotsiaal- ja hoolekandeteenustes ja järgib eetika põhimõtteid;
  • Oskab märgata erinevate sihtrühmade vajadusi ja toetada neid, lähtudes nende arengutasemest ning tegevusvõimest;
  • Jõustab, juhendab ja motiveerib erihoolekandeteenuse sihtrühma kuuluvat klienti tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul;
  • Kasutab erinevaid klienditöö meetodeid ning suhtlemisvorme ja -tasandeid;
  • Jälgib kliendi terviseseisundit ja kujundab tema tervisekäitumist ning vajadusel annab esmaabi;
  • Koostab psüühilise erivajadusega inimestele tegevusplaani ning organiseerib selle alusel igapäevast tööd teenust saava isikuga;
  • Kasutada toetatud töölerakendamise metoodikat, kliendile võimetekohase töö leidmisel ja säilitamisel.
  • Analüüsib oma kutseoskusi, hinnates tegevusjuhendajana oma arenguvajadusi, osalust meeskonna- ja võrgustikutöös ning ohutegurite mõju enda elule ja/või tervisele.

Sihtgrupp on sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas tegevusjuhendajana töötavad või tööd alustavad inimesed, kes töö on seotud psüühikahäirega isikutega.
Neljanda taseme kutse taotlemisel on nõutud vähemalt keskharidus.
Veebi- ja kombineeritud õppes osalemiseks on vajalik arvuti, koos veebikaamera ja töötava mikrofoniga ning hea internetiühendus.

Koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides) on 338 tundi, millest 288 tundi on auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd.
Auditoorse töö kogumaht sisaldab: 192 tundi erialane õpe, 80 tundi juhendatud praktikat töökeskkonnas ja 16 tundi esmaabi väljaõpet.

Kursuse põhikoolitaja on Piret Pent-Miiling (fotol), kes on Eesti Tegevusjuhendajate Liidu juhatuse liige ja erihoolekande valdkonnas töötanud üle 15 aasta. Lisaks koolitavad: Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö magistrikraadiga Kaili Käesel-Maastik ning erihoolekandes üle 10 aasta tegutsenud Madli Tiigirand jt.

 

Koolitajate tutvustused asuvad siin. 

 

 

Tutvu õppekavaga: Tegevusjuhendaja ja töötamise toetamise õppekava Koolitaja OÜ

 

Koolitus toimub kahel kuni kolmel tööpäeval nädalas.

Õppe toimumise koht:
Erialatunnid (192 h) ja üks esmaabi päev (8 h) on veebikeskkonnas Zoom.
Üks esmaabi praktiline koolituspäev (8 h) on Tallinnas.
Tööpraktika (80 h) on õppija kodukohas.

Hind: 1992,00 eurot + km (koos käibemaksuga 2390,40 eurot).
Koolituse hind sisaldab osalemist koolitusel, koos koolitusmaterjalidega e-õppekeskkonnas. Lisaks juhendatud praktikat ja esmaabiandja väljaõppe kursust.
Koolituse eest tasumine toimub e-arve alusel enne koolituse algust. Koolitusele registreerunuks loetakse õppijad, kes on maksnud õppetasu. Õppetöö eest saab tasuda osade kaupa.
Koolitaja OÜ koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitaja OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tunnistus ja tõend: Koolituse tunnistus väljastatakse lõpetajale siis, kui ta on osalenud auditoorses õppes vähemalt 80% ulatuses, sooritanud kõik iseseisvat tööd, läbinud täies mahus esmaabiandja väljaõppe ja juhendatud praktika töökeskkonnas. Kui õppe lõpetamise tingimused on täitmata, väljastatakse õppetöös osalejale läbitud teemade kohta tõend.

Tegevusjuhendaja kutsete taotlemise kohta saab lugeda siit.

Küsi lisa ja registreeru: Anneli Pärna tel 528 3358 või anneli@koolitaja.com.

 

Tunnuspilt: freepik.com