fbpx

Kui sulle meeldib teisi juhendada ja toetada, tule töötamise toetamise teenuse veebikoolitusele 7.08–25.08.2023.

Koolitaja OÜ 60-tunnisel „Töötamise toetamise teenuse veebikoolitusel“ omandad teadmisi ja oskusi, mis on vastavuses „Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti“, tase 4 kutsestandardi kompetentsidele ja kompetentsipõhistele tegevusnäitajatele.

Koolituse läbinud õppija:

  • Teeb kogukonnatööd töökohtade kaardistamisel ja koha kohandamisel;
  • Juhendab ja nõustab tööandjat isiku tööle rakendamisel;
  • Toetab klienti talle võimetekohase töö leidmisel ja vajadusel esindab teda töösuhetes;
  • Toetab, juhendab ja nõustab isikut töötamise ajal ja juhendab isiku enesehindamist töövaldkonnas.
  • Juhendab isikut ja temaga koos tööd tegevaid isikuid tööalastes suhetes;
  • Oskab valida ja õpetada kliendile sobivaid motivatsiooni- tehnikad.

Sihtgrupp on erihoolekandeteenust osutavad füüsilised iskud (tegevusjuhendajad). Vaata täpsemalt õppekavast.

Koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides) on 60 tundi, millest 40 tundi on auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse põhikoolitaja on Piret Pent-Miiling (fotol) kes on Eesti Tegevusjuhendajate Liidu juhatuse liige ja erihoolekande valdkonnas töötanud üle 15 aasta.

Tutvu õppekavaga: Töötamise toetamise teenuse õppekava Koolitaja OÜ

Koolitus toimub kahel tööpäeval nädalas.
Asukoht: Veebikeskkond Zoom.

Koolitaja tutvustus asub siin.

Hind: 430,00 eurot + km (koos käibemaksuga 516,00 eurot).
Koolituse hind sisaldab osalemist veebikoolitusel, koos koolitusmaterjalidega.
Koolituse eest tasumine toimub e-arve alusel enne koolituse algust. Koolitusele registreerunuks loetakse õppijad, kes on maksnud õppetasu. Õppetöö eest saab tasuda osade kaupa. Koolitaja OÜ koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Alates 01.06.2023 võimaldab Töötukassa õppekavarühmas Sotsiaaltöö ja nõustamine ainult tugiisiku, tegevusjuhendaja, karjäärinõustamise ning võlanõustamise koolitusi.
Teisi sellesse õppekavarühma liigituvaid koolitusi, ei rahastata, sh ei rahastata ka Töötamise toetamise teenuse veebikoolitust.

Tunnistus ja tõend: Koolituse õpiväljundid on tõendatud ja lõpetajale väljastatakse tunnistus, kui ta on osalenud auditoorses õppes vähemalt 80% ulatuses, läbinud esmaabi koolituse ja juhendatud praktika. Kui õppe lõpetamise tingimused on täitmata, väljastatakse õppetöös osalejale läbitud teemade osas tõend.

Küsi lisa ja registreeru: Anneli Pärna tel 528 3358 või anneli@koolitaja.com.