fbpx

KOOLITUSGRUPP ON TÄITUNUD.

Kui sulle meeldib juhendada ja teisi toetada, võib sellest saada sinu põhitöö.
Tule 3.08-1.10.2021
Koolitaja OÜ 276-tunnisele „Tegevusjuhendaja koolitusele“! Omanda teadmisi ja oskusi, mis on vastavuses „Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti“, tase 4 kutsestandardi kompetentsidele ja kompetentsipõhistele tegevusnäitajatele. Lisaks läbid 80-tunnise juhendatud tööpraktika, mis õpitut kinnistada aitab.

Koolituse läbinud õppija:

  • Mõistab tegevusjuhendaja teenuse olemust, järgib hoolekande eetika põhimõtteid ja seadusandlust;
  • Toetab psüühilise erivajadusega inimese sotsiaalsete oskuste arengut ja tegevusvõimet;
  • Oskab erihoolekandeteenuse sihtrühma kuuluvat inimest abistada jõustamise, juhendamise ja motiveerimise kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul;
  • Toetab klienti õpi- ja/või tööharjumuste kujundamisel;
  • Kasutab erinevaid suhtlemisvorme ja -tasandeid;
  • Tuleb toime kliendi tervisedendusega, vajadusel annab esmaabi;
  • Analüüsib oma kutseoskusi ja arenguvajadusi ja toetab sotsiaalse võrgustiku aktiveerimist.

Sihtgrupp on täisealised isikud, kes soovivad töötada tegevusjuhendajana psüühikahäirega isikutega. Tegevusjuhendaja, tase 4 kutse taotlemisel on nõutud vähemalt keskharidus.

Koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides) on 276 tundi, millest 164 tundi on auditoorset tööd, 32 tundi iseseisvat tööd ja 80 tundi on juhendatud praktikat. Koolituse kogumaht sisaldab 16 tunnist esmaabiandja väljaõpet.

Kursuse põhikoolitajad on Piret Pent-Miiling (fotol)m kes on Eesti Tegevusjuhendajate Liidu juhatuse liige ja erihoolekande valdkonnas töötanud üle 15 aasta.

 

 

 

Tutvu õppekavaga: Tegevusjuhendaja 2021 õppekava Koolitaja OÜ

Koolitus toimub kahel kuni kolmel tööpäeval nädalas.
Asukoht: Lasteaia 5, Rapla õppeklassis.

Koolitajate tutvustused asuvad siin. Põhikoolitaja on Piret Pent-Miiling

Hind: 1650,00 €.
Koolituse hind sisaldab kõiki koolitusmaterjale ja õppetööks vajalikke vahendeid ning kohvipause. Lisaks juhendatud praktikat ja esmaabiandja väljaõppe kursust.
Koolituse eest tasumine toimub e-arve alusel enne koolituse algust. Koolitusele registreerunuks loetakse õppijad, kes on maksnud õppetasu. Õppetöö eest saab tasuda osade kaupa. Koolitaja OÜ koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitaja OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tunnistus ja tõend: Koolituse õpiväljundid on tõendatud ja lõpetajale väljastatakse tunnistus, kui ta on osalenud auditoorses õppes vähemalt 80% ulatuses, läbinud esmaabi koolituse ja juhendatud praktika. Kui õppe lõpetamise tingimused on täitmata, väljastatakse õppetöös osalejale läbitud teemade osas tõend.

Tugiisiku kutsete taotlemise kohta saab lugeda siit.

Küsi lisa ja registreeru: Anneli Pärna tel 528 3358 või anneli@koolitaja.com.