fbpx

Tule sügisel 2022 veebikoolitusele “Loov- ja pereteraapia tehnikad tegevusjuhendaja ja tugiisiku klienditöös” ja oskad toetada ning arendavad abivajajaid, kasutades: muusika-, kunsti,- savi- ja liikumisteraapia tehnikaid ning pereteraapia baasteadmisi.

Sihtgrupp: tugiisikud ja tegevusjuhendajad ning teised tugispetsialistid, kes töötavad klientidega, keda saab loov- ja pereteraapia tehnikaid kasutades toetada.

Õpiväljundid:

Koolituse I mooduli läbinud õppijad:

 • On teadlikumad emotsioonide väljendamise raskustega
 • Omavad üldteadmisi lapsepõlve kasvukeskkonna mõjust psüühika arengule.
 • Oskavad paremini mõista perekonna põlvkondade üleseid mustreid
 • Oskavad märgata kolmnurgastamist
 • Mõistavad teadveloleku tehnikate rakendamise eesmärki ning on saanud oma kogemuse.

Koolituse II mooduli läbinud õppijad:

 • Teavad peamisi komponente, mis mõjutavad muusika mõju.
 • Oskavad paremini seostada muusika- ja pillivalikut emotsionaalse seisundiga.
 • Oskavad paremini leida loomingulisi muusikalisi ülesandeid klientidega töös.
 • Oskavad teadlikumalt ja eesmärgistatult ennast ja klienti läbi muusika toetada.

Koolituse III mooduli läbinud õppijad:

 • Oskavad paremini mõtestada kunstitegevuste eesmärki ja väljundit kliendi emotsionaalse seisundiga.
 • Omavad baasteadmisi savi- ja liikumisteraapiast.
 • Omavad omakogemust joonistehnikate rakendamisel.
 • Mõistavad erinevate tehnikate rakendamise ühisosasid ning paindlikkust.

Koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides) on 24 tundi.

Koolitaja Siiri Viil (fotol) töötab muusikaterapeudina nii täiskasvanute kui lastega. Lisaks on Siiri pereterapeut (väljaõppes) ja kogemusnõustaja. Tal on lõpetanud Muusika- ja Teatriakadeemia, muusikaterapeudi erialal ning õpib hetkel Tallinna Ülikoolis, loovteraapiate magistrantuuris.

Koolitajate tutvustus asub siin.

 

Õppekava: Loov- ja pereteraapia tehnikad tegevusjuhendaja ja tugiisiku klienditöös, 24 h.

Koolitus toimub 2022. a. teisipäeviti kell 10.00-15.15

 1. Pereteraapia baasteadmiste rakendamine klienditöös.
 2. Muusikateraapiliste ülesannete rakendamine klienditöös.
 3. Kunsti-, savi- ja liikumisteraapia rakendamine klienditöös.

Asukoht: Veebikeskkond Zoom.

Ühe mooduli (6 ak h) hind: 120,00 eurot (koos käibemaksuga).
Kursuse (24 h) maksumus kokku: 360,00 eurot (koos käibemaksuga).
Koolituse hind sisaldab digitaalseid õppematerjale.

Koolituse eest tasumine toimub e-arve alusel enne koolituse algust. Koolitusele registreerunuks loetakse õppijad, kes on maksnud õppetasu. Koolitaja OÜ koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitaja OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tunnistus ja tõend: Koolituse õpiväljundid on tõendatud ja lõpetajale väljastatakse tunnistus, kui ta on osalenud kõikides auditoorsetes tundides ning läbinud hindamise. Kui õppe lõpetamise tingimused on täitmata, väljastatakse õppetöös osalejale läbitud teemade osas tõend.

Küsi lisa ja registreeru: Anneli Pärna tel 528 3358 või anneli@koolitaja.com.

 

Tunnuspildi foto: pixabay.com