fbpx

KOOLITUSGRUPP ON TÄITUNUD.

Kui armastad teisi toetada, võib sellest saada sinu põhitöö. Tule 2.08-15.10.2021 Koolitaja OÜ 240-tunnisele „Tugiisiku koolitusele“ ja omanda teadmisi ja oskusi, mis on vastavuses „Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti“, tase 4 kutsestandardi kompetentsidele ja kompetentsipõhistele tegevusnäitajatele. Lisaks läbid 80-tunnise juhendatud tööpraktika, mis õpitut kinnistada aitab.

Koolituse läbinud õppija:

  • Mõistab tugiisiku teenuse olemust ja järgib eetika põhimõtteid ja seadusandlust.
  • Toetab kliendi sotsiaalsete oskuste arengut ja tegevusvõimet.
  • Oskab klienti abistada jõustamise, juhendamise ja motiveerimise kaudu.
  • Toetab klienti õpi- ja/või tööharjumuste kujundamisel.
  • Kasutab erinevaid suhtlemisvorme ja – tasandeid.
  • Tuleb toime kliendi tervisedendusega, oskab vajadusel anda esmaabi.
  • Analüüsib oma kutseoskusi ja arenguvajadusi. 

Sihtgrupp on inimesed, kes soovivad pakkuda tugiisikuteenust intellektihäire ja vaimse tervise probleemidega või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras või  sõltuvushäirega täiskasvanutele ning abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lastele ja peredele.

Koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides) on 240 tundi, millest 136 tundi on auditoorset tööd, 24 tundi iseseisvat tööd ja 80 tundi on juhendatud praktikat. Koolituse kogumaht sisaldab 16 tunnist esmaabiandja väljaõpet.

Tutvu õppekavaga: Tugiisik õppekava 240 h Koolitaja OÜ

Koolitus toimub kahel kuni kolmel tööpäeval nädalas.
Asukoht: Lasteaia 5, Rapla õppeklassis.

Koolitajate tutvustused asuvad siin.

Hind: 1440,00 €.
Koolituse hind sisaldab kõiki koolitusmaterjale ja õppetööks vajalikke vahendeid ning kohvipause. Lisaks juhendatud praktikat ja esmaabiandja väljaõppe kursust.
Koolituse eest tasumine toimub e-arve alusel enne koolituse algust. Koolitusele registreerunuks loetakse õppijad, kes on maksnud õppetasu. Õppetöö eest saab tasuda osade kaupa. Koolitaja OÜ koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitaja OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tunnistus ja tõend: Koolituse õpiväljundid on tõendatud ja lõpetajale väljastatakse tunnistus, kui ta on osalenud auditoorses õppes vähemalt 80% ulatuses, läbinud esmaabi koolituse ja juhendatud praktika. Kui õppe lõpetamise tingimused on täitmata, väljastatakse õppetöös osalejale läbitud teemade osas tõend.

Tugiisiku kutsete taotlemise kohta saab lugeda siit.

Küsi lisa ja registreeru: Anneli Pärna tel 528 3358 või anneli@koolitaja.com.